Muzika izražava ono što se ne može reći, a o čemu je nemoguće ćutati.


muzika-izraava-ono-to-se-ne-moe-rei-a-o-emu-nemogue-utati
viktor igomuzikaizražavaonotosenemožerećičemunemogućećutatimuzika izražavaizražava onoono štošto sese nene možemože rećio čemučemu jeje nemogućenemoguće ćutatimuzika izražava onoizražava ono štoono što sešto se nese ne možene može rećia o čemuo čemu ječemu je nemogućeje nemoguće ćutatimuzika izražava ono štoizražava ono što seono što se nešto se ne možese ne može rećia o čemu jeo čemu je nemogućečemu je nemoguće ćutatimuzika izražava ono što seizražava ono što se neono što se ne možešto se ne može rećia o čemu je nemogućeo čemu je nemoguće ćutati

Ono u šta verujete ima veću moć nego ono o čemu sanjate, šta priželjkujete ili čemu se nadate. -Opra Vinfri
ono-u-verujete-ima-veu-mo-nego-ono-o-emu-sanjate-prieljkujete-ili-emu-se-nadate
Nije čovek ono što se može smestiti u jedan grob, no ono što se ne može smestiti ni u vasionu. -Nikolaj Velimirović
nije-ovek-ono-to-se-moe-smestiti-u-jedan-grob-no-ono-to-se-ne-moe-smestiti-u-vasionu