Muzika nije samo nešto što nas teši, ili zabavlja, već mnogo više od toga - jedna ideologija. Ljude možete prepoznati po vrsti muzike koju slušaju.


muzika-nije-samo-neto-to-nas-tei-ili-zabavlja-ve-mnogo-vie-od-toga-jedna-ideologija-ljude-moete-prepoznati-po-vrsti-muzike-koju-sluaju
paulo koeljomuzikanijesamonetotonasteiilizabavljavećmnogovieodtogajednaideologijaljudemožeteprepoznatipovrstimuzikekojusluajumuzika nijenije samosamo neštonešto štošto nasnas tešiili zabavljaveć mnogomnogo viševiše odod togatogajednajedna ideologijaljude možetemožete prepoznatiprepoznati popo vrstivrsti muzikemuzike kojukoju slušajumuzika nije samonije samo neštosamo nešto štonešto što nasšto nas tešiveć mnogo višemnogo više odviše od togaod togajedna ideologijaljude možete prepoznatimožete prepoznati poprepoznati po vrstipo vrsti muzikevrsti muzike kojumuzike koju slušajumuzika nije samo neštonije samo nešto štosamo nešto što nasnešto što nas tešiveć mnogo više odmnogo više od togaviše od togaljude možete prepoznati pomožete prepoznati po vrstiprepoznati po vrsti muzikepo vrsti muzike kojuvrsti muzike koju slušajumuzika nije samo nešto štonije samo nešto što nassamo nešto što nas tešiveć mnogo više od togamnogo više od togaljude možete prepoznati po vrstimožete prepoznati po vrsti muzikeprepoznati po vrsti muzike kojupo vrsti muzike koju slušaju

Darežljivost nije kad mi pokloniš nešto što ja trebam više od tebe, već ono što ti trebaš više od mene! -Halil Džubran
dareljivost-nije-kad-mi-pokloni-neto-to-ja-trebam-vie-od-tebe-ve-ono-to-ti-treba-vie-od-mene
Ako vam mnogo puta kažem da vas volim, je li to više ljubavi, ili je ista, jedna jedina? Ako svakoga jutra ponovo oktrijete da ste živi, je li to više života, ili je ovaj, jedan jedini? -Miroslav Mika Antić
ako-vam-mnogo-puta-kaem-da-vas-volim-li-to-vie-ljubavi-ili-ista-jedna-jedina-ako-svakoga-jutra-ponovo-oktrijete-da-ste-ivi-li-to-vie-ivota-ili
Informacija nije znanje. Znanje nije mudrost. Mudrost nije istina. Istina nije lepota. Lepota nije ljubav. Ljubav nije muzika. Muzika je nešto najbolje. -Frenk Zapa
informacija-nije-znanje-znanje-nije-mudrost-mudrost-nije-istina-istina-nije-lepota-lepota-nije-ljubav-ljubav-nije-muzika-muzika-neto-najbolje
Opasni su samo oni neprijatelji koje ne možete prepoznati. -Šarl de Gol
opasni-su-samo-oni-neprijatelji-koje-ne-moete-prepoznati