Muzički nastup je kao skulptura. Vazduh se tokom nastupa vaja u nešto novo.


muziki-nastup-kao-skulptura-vazduh-se-tokom-nastupa-vaja-u-neto-novo
frenk zapamuzičkinastupkaoskulpturavazduhsetokomnastupavajanetonovomuzički nastupnastup jeje kaokao skulpturavazduh sese tokomtokom nastupanastupa vajavaja uu neštonešto novomuzički nastup jenastup je kaoje kao skulpturavazduh se tokomse tokom nastupatokom nastupa vajanastupa vaja uvaja u neštou nešto novomuzički nastup je kaonastup je kao skulpturavazduh se tokom nastupase tokom nastupa vajatokom nastupa vaja unastupa vaja u neštovaja u nešto novomuzički nastup je kao skulpturavazduh se tokom nastupa vajase tokom nastupa vaja utokom nastupa vaja u neštonastupa vaja u nešto novo

Svakim se danom nešto novo nauči. -Euripid
svakim-se-danom-neto-novo-naui
Ne postoji tako stara tema da se na nju nikada ne može reći nešto novo. -Fjodor Dostojevski
ne-postoji-tako-stara-tema-da-se-na-nju-nikada-ne-moe-rei-neto-novo
Sunce nije samo svaki dan novo nego je uvek i neprestano novo. -Heraklit
sunce-nije-samo-svaki-dan-novo-nego-uvek-i-neprestano-novo
Univerzalni mir kao rezultat kumulativnih napora tokom vekova može doći u postojanje brzo - ne kao kristal koji odjednom formira rešenje koje je bilo polako pripremano. -Nikola Tesla
univerzalni-mir-kao-rezultat-kumulativnih-napora-tokom-vekova-moe-doi-u-postojanje-brzo-ne-kao-kristal-koji-odjednom-formira-reenje-koje-bilo-polako
Osoba koja nije nikada pogrešila u stvari nije nikada pokušala uraditi nešto novo. -Albert Ajnštajn
osoba-koja-nije-nikada-pogreila-u-stvari-nije-nikada-pokuala-uraditi-neto-novo