Na beogradske pijace stižu kajsije i breskve. Mi vam savetujemo da jedete jednu dnevno. Prva je najlepša. Sve druge su iste kao prva.


na-beogradske-pijace-stiu-kajsije-i-breskve-mi-vam-savetujemo-da-jedete-jednu-dnevno-prva-najlepa-sve-druge-su-iste-kao-prva
duško radovićnabeogradskepijacestižukajsijebreskvemivamsavetujemodajedetejednudnevnoprvanajlepasvedrugesuistekaoprvana beogradskebeogradske pijacepijace stižustižu kajsijekajsije ii breskvemi vamvam savetujemosavetujemo dada jedetejedete jednujednu dnevnoprva jeje najlepšasve drugedruge susu isteiste kaokao prvana beogradske pijacebeogradske pijace stižupijace stižu kajsijestižu kajsije ikajsije i breskvemi vam savetujemovam savetujemo dasavetujemo da jedeteda jedete jednujedete jednu dnevnoprva je najlepšasve druge sudruge su istesu iste kaoiste kao prvana beogradske pijace stižubeogradske pijace stižu kajsijepijace stižu kajsije istižu kajsije i breskvemi vam savetujemo davam savetujemo da jedetesavetujemo da jedete jednuda jedete jednu dnevnosve druge su istedruge su iste kaosu iste kao prvana beogradske pijace stižu kajsijebeogradske pijace stižu kajsije ipijace stižu kajsije i breskvemi vam savetujemo da jedetevam savetujemo da jedete jednusavetujemo da jedete jednu dnevnosve druge su iste kaodruge su iste kao prva

Mislim da se za jednu ženu ne može reći da je najlepša ili najružnija na svetu. To zavisi od očiju koje je posmatraju. -Horhe Luis Borhes
mislim-da-se-za-jednu-enu-ne-moe-rei-da-najlepa-ili-najrunija-na-svetu-to-zavisi-od-oiju-koje-posmatraju
Hrabrost je prva od ljudskih kvaliteta, jer to je kvalitet koji garantuje druge -Aristotel
hrabrost-prva-od-ljudskih-kvaliteta-jer-to-kvalitet-koji-garantuje-druge
Kaže mi drugar koji se malkice razbolio, kad sam ga pitao šta bi mu sad moglo pomoći da mu donesem: jednu crnu sa jedne strane i jednu plavu sa druge strane. ...
kae-mi-drugar-koji-se-malkice-razbolio-kad-sam-ga-pitao-bi-mu-sad-moglo-pomoi-da-mu-donesem-jednu-crnu-jedne-strane-i-jednu-plavu-druge-strane
Treći put kad se zaljubiš, izbriši obe ranije. Nek treća bude prva. Nek peta bude prva. Nek stota bude prva, ako se pošteno diše. Kad ljubav brojiš do jedan, onda je ima najviše! -Miroslav Mika Antić
trei-put-kad-se-zaljubi-izbrii-obe-ranije-nek-trea-bude-prva-nek-peta-bude-prva-nek-stota-bude-prva-ako-se-poteno-die-kad-ljubav-broji-do-jedan-onda
Kad čovek sedi jedan sat sa lepom devojkom, to vam se čini kao minut. Ali neka sedi jednu minutu na vrućoj peći – to je duže od jednog sata: To je relativnost. -Albert Ajnštajn
kad-ovek-sedi-jedan-sat-lepom-devojkom-to-vam-se-ini-kao-minut-ali-neka-sedi-jednu-minutu-na-vruoj-pei-to-e-od-jednog-sata-to-relativnost