Na Fejsbuku uskoro igrica u kojoj se puca u ljude koji šalju pozive za igrice. xD


na-fejsbuku-uskoro-igrica-u-kojoj-se-puca-u-ljude-koji-alju-pozive-za-igrice-xd
nafejsbukuuskoroigricakojojsepucaljudekojialjupozivezaigricexdna fejsbukufejsbuku uskorouskoro igricaigrica uu kojojkojoj sese pucapuca uu ljudeljude kojikoji šaljušalju pozivepozive zaza igricena fejsbuku uskorofejsbuku uskoro igricauskoro igrica uigrica u kojoju kojoj sekojoj se pucase puca upuca u ljudeu ljude kojiljude koji šaljukoji šalju pozivešalju pozive zapozive za igricena fejsbuku uskoro igricafejsbuku uskoro igrica uuskoro igrica u kojojigrica u kojoj seu kojoj se pucakojoj se puca use puca u ljudepuca u ljude kojiu ljude koji šaljuljude koji šalju pozivekoji šalju pozive zašalju pozive za igricena fejsbuku uskoro igrica ufejsbuku uskoro igrica u kojojuskoro igrica u kojoj seigrica u kojoj se pucau kojoj se puca ukojoj se puca u ljudese puca u ljude kojipuca u ljude koji šaljuu ljude koji šalju poziveljude koji šalju pozive zakoji šalju pozive za igrice

Zaista veliki čovek se gnuša druženja sa pokvarenjacima. On u svom društvu traži ljude koji su mu moralno slični, znači poštene i nesebične ljude poput sebe. -Arčibald Rajs
zaista-veliki-ovek-se-gnua-druenja-pokvarenjacima-on-u-svom-drutvu-trai-ljude-koji-su-mu-moralno-sli-znai-potene-i-nesebine-ljude-poput-sebe
Bolje je i koliba od slame u kojoj se od srca smeju, nego palata od mermera u kojoj svi plaču! -Kineske poslovice
bolje-i-koliba-od-slame-u-kojoj-se-od-srca-smeju-nego-palata-od-mermera-u-kojoj-svi-plau
Fejsbuku treba podići spomenik i na njemu napisati: Na ovom mestu je zverski ubijano vreme… :)
fejsbuku-treba-podii-spomenik-i-na-njemu-napisati-na-ovom-mestu-zverski-ubijano-vreme
Onaj osecaj kada me ti izbrises iz prijatelja, a meni puca kurac! B)
onaj-osecaj-kada-me-ti-izbrises-iz-prijatelja-a-meni-puca-kurac-b
Čovek i nesvesno ispravlja svoje uspomene, idealizujući ljude i događaje koji su mu dragi, potiskujući i potpuno zaboravljajući one koji su mu neugodni. -Meša Selimović
ovek-i-nesvesno-ispravlja-svoje-uspomene-idealizujui-ljude-i-dogaaje-koji-su-mu-dragi-potiskujui-i-potpuno-zaboravljajui-one-koji-su-mu-neugodni