Naš grad se pretvorio u veliku čekaonicu . Svi čekamo ljepše dane.


na-grad-se-pretvorio-u-veliku-ekaonicu-svi-ekamo-ljepe-dane
duško radovićnagradsepretvoriovelikučekaonicusvičekamoljepedanenaš gradgrad sese pretvoriopretvorio uu velikuveliku čekaonicučekaonicusvisvi čekamočekamo ljepšeljepše danenaš grad segrad se pretvoriose pretvorio upretvorio u velikuu veliku čekaonicuveliku čekaonicusvi čekamosvi čekamo ljepšečekamo ljepše danenaš grad se pretvoriograd se pretvorio use pretvorio u velikupretvorio u veliku čekaonicuu veliku čekaonicusvi čekamo ljepšesvi čekamo ljepše danenaš grad se pretvorio ugrad se pretvorio u velikuse pretvorio u veliku čekaonicupretvorio u veliku čekaonicusvi čekamo ljepše dane

Devojka: ruzna sam. Decko: nisi,ceo grad se pali na tebe.. Devojka: koji grad?  Decko: Pa onaj Severinin,bez ljudi
devojka-ruzna-sam-decko-nisiceo-grad-se-pali-na-tebe-devojka-koji-grad-decko-pa-onaj-severininbez-ljudi
Svi imamo veliku unutrašnju snagu. Snaga je vera u sebe. Postoji stav za pobeđivanje. Morate sebe videti kako pobeđujete, pre nego što stvarno pobedite. I morate biti gladni. Morate želeti pobedu. -Arnold Švarceneger
svi-imamo-veliku-unutranju-snagu-snaga-vera-u-sebe-postoji-stav-za-pobeivanje-morate-sebe-videti-kako-pobeujete-pre-nego-to-stvarno-pobedite-i-morate
Najduže su noći kada čekamo da nam jutro da odgovore.
najdue-su-noi-kada-ekamo-da-nam-jutro-da-odgovore