Na koja četiri načina se čini zlo? Vođeni žudnjom činimo zlo. Vođeni ljutnjom činimo zlo. Vođeni neznanjem činimo zlo. Vođenji strahom činimo zlo.


na-koja-etiri-naina-se-ini-zlo-voeni-udnjom-inimo-zlo-voeni-ljutnjom-inimo-zlo-voeni-neznanjem-inimo-zlo-voenji-strahom-inimo-zlo
budanakojačetirinačinasečinizlovođenižudnjomčinimozloljutnjomneznanjemvođenjistrahomna kojakoja četiričetiri načinanačina sese činičini zlovođeni žudnjomžudnjom činimočinimo zlovođeni ljutnjomljutnjom činimočinimo zlovođeni neznanjemneznanjem činimočinimo zlovođenji strahomstrahom činimočinimo zlona koja četirikoja četiri načinačetiri načina senačina se činise čini zlovođeni žudnjom činimožudnjom činimo zlovođeni ljutnjom činimoljutnjom činimo zlovođeni neznanjem činimoneznanjem činimo zlovođenji strahom činimostrahom činimo zlona koja četiri načinakoja četiri načina sečetiri načina se čininačina se čini zlovođeni žudnjom činimo zlovođeni ljutnjom činimo zlovođeni neznanjem činimo zlovođenji strahom činimo zlona koja četiri načina sekoja četiri načina se činičetiri načina se čini zlo

Samo ono što činimo iz ljubavi činimo slobodno, ma koliko patnje iz toga proizašlo. -Rabindranat Tagor
samo-ono-to-inimo-iz-ljubavi-inimo-slobodno-koliko-patnje-iz-toga-proizalo
Mrzi na zlo, no ne mrzi na čoveka koji čini zlo, jer je bolesnik. Ako možeš leči bolesnika, no ne ubijaj ga mržnjom svojom. -Nikolaj Velimirović
mrzi-na-zlo-no-ne-mrzi-na-oveka-koji-ini-zlo-jer-bolesnik-ako-moe-i-bolesnika-no-ne-ubijaj-ga-mrnjom-svojom
Kako su ljudi glupi! Čine zlo, da im se zlo vrati. -Meša Selimović
kako-su-ljudi-glupi-ine-zlo-da-im-se-zlo-vrati
Čim osetiš da se zlo javlja požuri da ga zaustaviš silnim naprezanjem volje. Siđi umom u srce i ne dopusti da zlo uđe u njega. Pazi da se ono ne razdraži i ne zanese. -Otac Tadej
im-oseti-da-se-zlo-javlja-pouri-da-ga-zaustavi-silnim-naprezanjem-volje-sii-umom-u-srce-i-ne-dopusti-da-zlo-ue-u-njega-pazi-da-se-ono-ne-razdrai-i-ne