Na kraju krajeva, morali bismo odrediti Sunce kao centar Univerzuma.


na-kraju-krajeva-morali-bismo-odrediti-sunce-kao-centar-univerzuma
nikola koperniknakrajukrajevamoralibismoodreditisuncekaocentaruniverzumana krajukraju krajevamorali bismobismo odreditiodrediti suncesunce kaokao centarcentar univerzumana kraju krajevamorali bismo odreditibismo odrediti sunceodrediti sunce kaosunce kao centarkao centar univerzumamorali bismo odrediti suncebismo odrediti sunce kaoodrediti sunce kao centarsunce kao centar univerzumamorali bismo odrediti sunce kaobismo odrediti sunce kao centarodrediti sunce kao centar univerzuma

Kada ne bismo imali žene još uvek bismo bili u pećinama i jeli sirovo meso, zato što smo civilizaciju napravili kako bismo zadivili naše devojke. -Orson Vels
kada-ne-bismo-imali-ene-jo-uvek-bismo-bili-u-peinama-i-jeli-sirovo-meso-zato-to-smo-civilizaciju-napravili-kako-bismo-zadivili-nae-devojke
Sunce sija kao tepsija, *ebo mater ako te ne volim!!!!
sunce-sija-kao-tepsija-ebo-mater-ako-te-ne-volim
Sunce, belo i hladno kao petodinarka, kotrlja se nebeskom nizbrdicom. Ko ga nađe- njegovo je. -Duško Radović
sunce-belo-i-hladno-kao-petodinarka-kotrlja-se-nebeskom-nizbrdicom-ko-ga-nae-njegovo
Da biste pisali poeziju morali ste biti nekad zaljubljeni. -Rejmond Karver
da-biste-pisali-poeziju-morali-ste-biti-nekad-zaljubljeni