Na kraju krajeva – sve je samo šala.


na-kraju-krajeva-sve-samo-ala
Čarli Čaplinnakrajukrajevasvesamoalana krajukraju krajevakrajeva –– svesve jeje samosamo šalana kraju krajevakraju krajeva –krajeva – sve– sve jesve je samoje samo šalana kraju krajeva –kraju krajeva – svekrajeva – sve je– sve je samosve je samo šalana kraju krajeva – svekraju krajeva – sve jekrajeva – sve je samo– sve je samo šala

Na kraju krajeva, morali bismo odrediti Sunce kao centar Univerzuma.Kada se bavite komedijom tokom 40 godina, onda zaista znate većinu šala. Čak i ukoiko ne znate za neku specifičnu šalu, onda možete prilično pogoditi kakva bi to šala mogla biti.Da li covjek sve,bas sve,na kraju preboli?!Prljava šala je vrsta mentalne pobune.To je sve što imamo, na kraju, reči, i bolje bi bilo da su one prave.Strašno je voleti te na mestu tako krhkom kao što je svet. Mučno je voleti te u tom kraju punom nesavršenstva gde nas sve lomi i ućutkuje, gde nas sve vara ...