Na kraju nećemo pamtiti reči naših neprijatelja, već ćutanje naših prijatelja.


na-kraju-neemo-pamtiti-rei-naih-neprijatelja-ve-utanje-naih-prijatelja
martin luter kingnakrajunećemopamtitirečinaihneprijateljaveććutanjeprijateljana krajukraju nećemonećemo pamtitipamtiti rečireči našihnaših neprijateljaveć ćutanjećutanje našihnaših prijateljana kraju nećemokraju nećemo pamtitinećemo pamtiti rečipamtiti reči našihreči naših neprijateljaveć ćutanje našihćutanje naših prijateljana kraju nećemo pamtitikraju nećemo pamtiti rečinećemo pamtiti reči našihpamtiti reči naših neprijateljaveć ćutanje naših prijateljana kraju nećemo pamtiti rečikraju nećemo pamtiti reči našihnećemo pamtiti reči naših neprijatelja

Na kraju, nećemo se sjećati riječi naših neprijatelja, nego šutnje naših prijatelja.Više se plašim naših sopstvenih grešaka nego planova naših neprijatelja.Svi ljudi koji nemaju srca su glupi. Jer naše misli ne dolaze iz naših glava, već iz naših srca.Ponekad imam utisak da smo zarobljenici naših nacionalnih država koje oko naših očiju i umova stavljaju nekakvu zavesu.Možemo da naučimo čak i od naših neprijatelja.Pomoć naših prijatelja nije ono što nam zaista pomaže koliko je to naša ubeđenost u njihovu pomoć.