Na kraju, setih se divne misli koju je voleo da ponavlja moj pokojni prijatelj, Hilandarac, otac Mitrofan: “Naše je samo ono što poklonimo drugima”.


na-kraju-setih-se-divne-misli-koju-voleo-da-ponavlja-moj-pokojni-prijatelj-hilandarac-otac-mitrofan-nae-samo-ono-to-poklonimo-drugima
momo kapornakrajusetihsedivnemislikojuvoleodaponavljamojpokojniprijateljhilandaracotacmitrofan“naesamoonotopoklonimodrugima”na krajusetih sese divnedivne mislimisli kojukoju jeje voleovoleo dada ponavljaponavlja mojmoj pokojnipokojni prijateljotac mitrofan“naše jeje samosamo onoono štošto poklonimopoklonimo drugima”setih se divnese divne mislidivne misli kojumisli koju jekoju je voleoje voleo davoleo da ponavljada ponavlja mojponavlja moj pokojnimoj pokojni prijatelj“naše je samoje samo onosamo ono štoono što poklonimošto poklonimo drugima”setih se divne mislise divne misli kojudivne misli koju jemisli koju je voleokoju je voleo daje voleo da ponavljavoleo da ponavlja mojda ponavlja moj pokojniponavlja moj pokojni prijatelj“naše je samo onoje samo ono štosamo ono što poklonimoono što poklonimo drugima”setih se divne misli kojuse divne misli koju jedivne misli koju je voleomisli koju je voleo dakoju je voleo da ponavljaje voleo da ponavlja mojvoleo da ponavlja moj pokojnida ponavlja moj pokojni prijatelj“naše je samo ono štoje samo ono što poklonimosamo ono što poklonimo drugima”

Onaj ko je moj prijatelj ne postavlja pitanja, onome kome sam prijatelj kazujem ono što i ne pita. -Ivo Andrić
onaj-ko-moj-prijatelj-ne-postavlja-pitanja-onome-kome-sam-prijatelj-kazujem-ono-to-i-ne-pita
Naše misli utiču ne samo na nas, nego na sve što nas okružuje. Moramo da upućujemo dobre misli, pa će nam biti bolje. -Otac Tadej
nae-misli-utiu-ne-samo-na-nas-nego-na-sve-to-nas-okruuje-moramo-da-upuujemo-dobre-misli-pa-e-nam-biti-bolje
Ogledalo je moj najbolji prijatelj, zato što kad ja plačem, ono se nikad ne smeje. -Čarli Čaplin
ogledalo-moj-najbolji-prijatelj-zato-to-kad-ja-plaem-ono-se-nikad-ne-smeje
Pruži mi ruku i samo za čas budi mi prijatelj, otac, sin, drag čovjek, čija me blizina raduje. -Meša Selimović
prui-mi-ruku-i-samo-za-as-budi-mi-prijatelj-otac-sin-drag-ovjek-ija-me-blizina-raduje
Vaspitač nikad ne kaže ono što stvarno misli, već ono što misli da je dobro da čuju oni koje vaspitava. -Fridrih Niče
vaspita-nikad-ne-kae-ono-to-stvarno-misli-ve-ono-to-misli-da-dobro-da-uju-oni-koje-vaspitava
Život nam vraća samo ono što mi drugima dajemo. -Ivo Andrić
ivot-nam-vraa-samo-ono-to-mi-drugima-dajemo