Na kraju tunela uvijek je svijetlo.


na-kraju-tunela-uvijek-svijetlo
bosanske poslovicenakrajutunelauvijeksvijetlona krajukraju tunelatunela uvijekuvijek jeje svijetlona kraju tunelakraju tunela uvijektunela uvijek jeuvijek je svijetlona kraju tunela uvijekkraju tunela uvijek jetunela uvijek je svijetlona kraju tunela uvijek jekraju tunela uvijek je svijetlo

Prava istina se uvijek čini nevjerovatna. Da bi istina ispala vjerovatnija, treba joj svakako dodati malo laži. Ljudi tako uvijek i rade. -Fjodor Dostojevski
prava-istina-se-uvijek-ini-nevjerovatna-da-bi-istina-ispala-vjerovatnija-treba-joj-svakako-dodati-malo-i-ljudi-tako-uvijek-i-rade