Na kraju tunela uvijek je svijetlo.


na-kraju-tunela-uvijek-svijetlo
bosanske poslovicenakrajutunelauvijeksvijetlona krajukraju tunelatunela uvijekuvijek jeje svijetlona kraju tunelakraju tunela uvijektunela uvijek jeuvijek je svijetlona kraju tunela uvijekkraju tunela uvijek jetunela uvijek je svijetlona kraju tunela uvijek jekraju tunela uvijek je svijetlo

Svjetlo je uvijek na kraju tunela.Prava istina se uvijek čini nevjerovatna. Da bi istina ispala vjerovatnija, treba joj svakako dodati malo laži. Ljudi tako uvijek i rade.Da ostanemo ovo što smo. Sutra. I uvijek. Djeca. Ne veliki, ne odrasli. Da se ne zavlačimo svako u svoju ljusku, da jedno drugom ne dopustimo da budemo ono što nismo, da ne gledamo vučijim očima i da se uvijek prepoznamo kada se sretnemo.Na kraju krajeva – sve je samo šala.Lakše se odupreti na početku nego na kraju.Loš početak vodi lošem kraju.