Na lestve uspeha se najlakše penje ako se staje na prečage prilika. Najgore osećanje krivice je da prihvatite nezasluženu krivicu.


na-lestve-uspeha-se-najlake-penje-ako-se-staje-na-preage-prilika-najgore-oseanje-krivice-da-prihvatite-nezasluenu-krivicu
ajn randnalestveuspehasenajlakepenjeakostajenaprečageprilikanajgoreosećanjekrivicedaprihvatitenezasluženukrivicuna lestvelestve uspehauspeha sese najlakšenajlakše penjepenje akoako sese stajestaje nana prečageprečage prilikanajgore osećanjeosećanje krivicekrivice jeje dada prihvatiteprihvatite nezasluženunezasluženu krivicuna lestve uspehalestve uspeha seuspeha se najlakšese najlakše penjenajlakše penje akopenje ako seako se stajese staje nastaje na prečagena prečage prilikanajgore osećanje kriviceosećanje krivice jekrivice je daje da prihvatiteda prihvatite nezasluženuprihvatite nezasluženu krivicuna lestve uspeha selestve uspeha se najlakšeuspeha se najlakše penjese najlakše penje akonajlakše penje ako sepenje ako se stajeako se staje nase staje na prečagestaje na prečage prilikanajgore osećanje krivice jeosećanje krivice je dakrivice je da prihvatiteje da prihvatite nezasluženuda prihvatite nezasluženu krivicuna lestve uspeha se najlakšelestve uspeha se najlakše penjeuspeha se najlakše penje akose najlakše penje ako senajlakše penje ako se stajepenje ako se staje naako se staje na prečagese staje na prečage prilikanajgore osećanje krivice je daosećanje krivice je da prihvatitekrivice je da prihvatite nezasluženuje da prihvatite nezasluženu krivicu

Na lestve uspeha se najlakše penje ako se staje na prečage prilika. -Ajn Rand
na-lestve-uspeha-se-najlake-penje-ako-se-staje-na-preage-prilika
Najgore osećanje krivice je da prihvatite nezasluženu krivicu. -Ajn Rand
najgore-oseanje-krivice-da-prihvatite-nezasluenu-krivicu
Laž daje ženi osećanje superiornosti nad muškarčevim umom i talentom, i naročito, daje joj osećanje sigurnosti pred urođenim muškarčevim brutalnostima. -Jovan Dučić
la-daje-eni-oseanje-superiornosti-nad-mukarevim-umom-i-talentom-i-naroito-daje-joj-oseanje-sigurnosti-pred-uroenim-mukarevim-brutalnostima
Glas razuma je mekan, ali nikako ne staje dok ga neko ne čuje. -Sigmund Frojd
glas-razuma-mekan-ali-nikako-ne-staje-dok-ga-neko-ne-uje
Niko nije nesretan bez svoje krivice. -Tin Ujević
niko-nije-nesretan-bez-svoje-krivice