Na ludom temelju još nikad nije podignuta pametna zgrada.


na-ludom-temelju-jo-nikad-nije-podignuta-pametna-zgrada
migel de servantesnaludomtemeljujonikadnijepodignutapametnazgradana ludomludom temeljutemelju jošjoš nikadnikad nijenije podignutapodignuta pametnapametna zgradana ludom temeljuludom temelju joštemelju još nikadjoš nikad nijenikad nije podignutanije podignuta pametnapodignuta pametna zgradana ludom temelju jošludom temelju još nikadtemelju još nikad nijejoš nikad nije podignutanikad nije podignuta pametnanije podignuta pametna zgradana ludom temelju još nikadludom temelju još nikad nijetemelju još nikad nije podignutajoš nikad nije podignuta pametnanikad nije podignuta pametna zgrada

Onaj ko nikad nije pogrešio, nikad nije pokušao napraviti nešto novo. -Albert Ajnštajn
onaj-ko-nikad-nije-pogreio-nikad-nije-pokuao-napraviti-neto-novo
Mudar čovek se stidi mešati u ono u čemu nije vešt, a ludom se čini da je sramota ako svuda svoj nos ne uvuče. -Dositej Obradović
mudar-ovek-se-stidi-meati-u-ono-u-emu-nije-vet-a-ludom-se-ini-da-sramota-ako-svuda-svoj-nos-ne-uvue
Ništa nije tako u stanju da ražalosti ženu kao povrijeđena sujeta: nikad još nisam vidio loše obučenu ženu da je ljubazna i raspoložena. -Onore de Balzak
ni-nije-tako-u-stanju-da-raalosti-enu-kao-povrijeena-sujeta-nikad-jo-nisam-vidio-loe-obuenu-enu-da-ljubazna-i-raspoloena
Ništa nije tako u stanju da ražalosti ženu kao povređena sujeta: nikad još nisam video loše obučenu ženu da je ljubazna i raspoložena. -Onore De Balzak
ni-nije-tako-u-stanju-da-raalosti-enu-kao-povreena-sujeta-nikad-jo-nisam-video-loe-obuenu-enu-da-ljubazna-i-raspoloena
Pa ona mi nikad nije bila bliža nego tad. I nikad dalja. -Đorđe Balašević
pa-ona-mi-nikad-nije-bila-blia-nego-tad-i-nikad-dalja