Na onu se vodku nebacaj, s koje samo vode pada


na-onu-se-vodku-nebacaj-s-koje-samo-vode-pada
hrvatske poslovicenaonusevodkunebacajkojesamovodepadana onuonu sese vodkuvodku nebacajs kojekoje samosamo vodevode padana onu seonu se vodkuse vodku nebacajs koje samokoje samo vodesamo vode padana onu se vodkuonu se vodku nebacajs koje samo vodekoje samo vode padana onu se vodku nebacajs koje samo vode pada

Loše je ono stablo koje već od prvog udarca na zemlju pada.Sve više ljudi razgovara samo sa sobom po ulicama. Oni vode neki, samo njima poznat, monolog u sopstvenoj drami.Žena će samo onu tajnu sačuvati koju ne zna.Budi ljubazan, jer svi koje upoznaš vode tešku bitku.Trudnoća – Stanje, koje sudeći po španskim serijama povećava rizik od pada niz stepenice za čak 90%..Ima više savršenstva u običnoj kapljici vode, nego u svim mašinama koje su izmislili ljudi.