Na onu se vodku nebacaj, s koje samo vode pada


na-onu-se-vodku-nebacaj-s-koje-samo-vode-pada
hrvatske poslovicenaonusevodkunebacajkojesamovodepadana onuonu sese vodkuvodku nebacajs kojekoje samosamo vodevode padana onu seonu se vodkuse vodku nebacajs koje samokoje samo vodesamo vode padana onu se vodkuonu se vodku nebacajs koje samo vodekoje samo vode padana onu se vodku nebacajs koje samo vode pada

Sve više ljudi razgovara samo sa sobom po ulicama. Oni vode neki, samo njima poznat, monolog u sopstvenoj drami. -Momo Kapor
sve-vie-ljudi-razgovara-samo-sobom-po-ulicama-oni-vode-neki-samo-njima-poznat-monolog-u-sopstvenoj-drami
Budi ljubazan, jer svi koje upoznaš vode tešku bitku. -Platon
budi-ljubazan-jer-svi-koje-upozna-vode-teku-bitku
Trudnoća – Stanje, koje sudeći po španskim serijama povećava rizik od pada niz stepenice za čak 90%..
trudnoa-stanje-koje-sudei-po-panskim-serijama-poveava-rizik-od-pada-niz-stepenice-za-ak-90
Ima više savršenstva u običnoj kapljici vode, nego u svim mašinama koje su izmislili ljudi. -Albert Ajnštajn
ima-vie-savrenstva-u-obinoj-kapljici-vode-nego-u-svim-inama-koje-su-izmislili-ljudi