Na ovoj planeti možemo voleti samo s trpljenjem i patnjom. Mi ne možemo drugačije ljubiti, niti znamo i jednu drugu vrstu ljubavi. Prihvatam patnju kako bi dobio ljubav. Žedan sam ljubavi, evo sada, u ovom trenutku, da poljubim, sa suzama, zemlju koju sam ostavio, i ne želim, i neću prihvatiti život na bilo kojoj drugoj.


na-ovoj-planeti-moemo-voleti-samo-s-trpljenjem-i-patnjom-mi-ne-moemo-drugaije-ljubiti-niti-znamo-i-jednu-drugu-vrstu-ljubavi-prihvatam-patnju-kako-bi
fjodor dostojevskinaovojplanetimožemovoletisamotrpljenjempatnjomminedrugačijeljubitinitiznamojednudruguvrstuljubaviprihvatampatnjukakobidobioljubavŽedansamljubavievosadaovomtrenutkudapoljubimsuzamazemljukojuostavioželimnećuprihvatitiživotnabilokojojdrugojna ovojovoj planetiplaneti možemomožemo voletivoleti samosamo ss trpljenjemtrpljenjem ii patnjommi nene možemomožemo drugačijedrugačije ljubitiniti znamoznamo ii jednujednu drugudrugu vrstuvrstu ljubaviprihvatam patnjupatnju kakokako bibi dobiodobio ljubavŽedan samsam ljubavievo sadau ovomovom trenutkuda poljubimsa suzamazemlju kojukoju samsam ostavioi nene želimi nećuneću prihvatitiprihvatiti životživot nana bilobilo kojojkojoj drugojna ovoj planetiovoj planeti možemoplaneti možemo voletimožemo voleti samovoleti samo ssamo s trpljenjems trpljenjem itrpljenjem i patnjommi ne možemone možemo drugačijemožemo drugačije ljubitiniti znamo iznamo i jednui jednu drugujednu drugu vrstudrugu vrstu ljubaviprihvatam patnju kakopatnju kako bikako bi dobiobi dobio ljubavŽedan sam ljubaviu ovom trenutkuzemlju koju samkoju sam ostavioi ne želimi neću prihvatitineću prihvatiti životprihvatiti život naživot na bilona bilo kojojbilo kojoj drugoj

U jednom trenutku u životu sam imao sve – milione dolara, vile, automobile, lepu odeću, lepe žene i bilo koju drugu materijalnu stvar koju možete zamisliti. Sada se borim da imam svoj mir. -Ričard Prajor
u-jednom-trenutku-u-ivotu-sam-imao-sve-milione-dolara-vile-automobile-lepu-odeu-lepe-ene-i-bilo-koju-drugu-materijalnu-stvar-kojumoete-zamisliti-sada
Moj dom je tek maleni svitac na nebeskoj pučini, a ja sam na ovoj planeti da srećnom te učinim. -Đorđe Balašević
moj-dom-tek-maleni-svitac-na-nebeskoj-puini-a-ja-sam-na-ovoj-planeti-da-srenom-te-uinim