Na ovoj zemlji ne može biti dobrote bez mržnje ni veličine bez zavisti, kao što nema ni najmanjeg predmeta bez sjenke.


na-ovoj-zemlji-ne-moe-biti-dobrote-bez-mrnje-veliine-bez-zavisti-kao-to-nema-najmanjeg-predmeta-bez-sjenke
ivo andrićnaovojzemljinemožebitidobrotebezmržnjeveličinezavistikaotonemanajmanjegpredmetasjenkena ovojovoj zemljizemlji nene možemože bitibiti dobrotedobrote bezbez mržnjemržnje nini veličineveličine bezbez zavistikao štošto nemanema nini najmanjegnajmanjeg predmetapredmeta bezbez sjenkena ovoj zemljiovoj zemlji nezemlji ne možene može bitimože biti dobrotebiti dobrote bezdobrote bez mržnjebez mržnje nimržnje ni veličineni veličine bezveličine bez zavistikao što nemašto nema ninema ni najmanjegni najmanjeg predmetanajmanjeg predmeta bezpredmeta bez sjenkena ovoj zemlji neovoj zemlji ne možezemlji ne može bitine može biti dobrotemože biti dobrote bezbiti dobrote bez mržnjedobrote bez mržnje nibez mržnje ni veličinemržnje ni veličine bezni veličine bez zavistikao što nema ništo nema ni najmanjegnema ni najmanjeg predmetani najmanjeg predmeta beznajmanjeg predmeta bez sjenkena ovoj zemlji ne možeovoj zemlji ne može bitizemlji ne može biti dobrotene može biti dobrote bezmože biti dobrote bez mržnjebiti dobrote bez mržnje nidobrote bez mržnje ni veličinebez mržnje ni veličine bezmržnje ni veličine bez zavistikao što nema ni najmanjegšto nema ni najmanjeg predmetanema ni najmanjeg predmeta bezni najmanjeg predmeta bez sjenke

Život bez pobune je kao godina bez proleća. Pobuna bez istine je kao prolece u suvoj, neplodnoj pustinji. Život, pobuna i istina jesu Sveto trojstvo koje se ne može odvajati ni menjati. -Halil Džubran
ivot-bez-pobune-kao-godina-bez-prolea-pobuna-bez-istine-kao-prolece-u-suvoj-neplodnoj-pustinji-ivot-pobuna-i-istina-jesu-sveto-trojstvo-koje-se-ne
Ljubav bez lepote je kao cveće bez mirisa, a tek plodovi bez semenki … Život, ljubav i lepota jesu Sveto trojstvo u jednome slobodnom, nezavisnom biću; ono se ne može menjati, niti odvajati. -Halil Džubran
ljubav-bez-lepote-kao-cvee-bez-mirisa-a-tek-plodovi-bez-semenki-ivot-ljubav-i-lepota-jesu-sveto-trojstvo-u-jednome-slobodnom-nezavisnom-biu-ono-se
Živi ništa ne znaju. Poučite me, mrtvi, kako se može umrijeti bez straha, ili bar bez užasa. Jer, smrt je besmisao, kao i život. -Meša Selimović
ivi-ne-znaju-pouite-me-mrtvi-kako-se-moe-umrijeti-bez-straha-ili-bar-bez-uasa-jer-smrt-besmisao-kao-i-ivot
Hodaćemo bez razloga, radovaćemo se bez razloga, smijaćemo se bez razloga, s jednim jedinim razlogom, što smo živi i što se volimo. A kud ćeš veći razlog. -Meša Selimović
hodaemo-bez-razloga-radovaemo-se-bez-razloga-smijaemo-se-bez-razloga-s-jednim-jedinim-razlogom-to-smo-ivi-i-to-se-volimo-a-kud-e-vei-razlog