Naš partijski sistem je brlog u kome se prasici valjaju.


na-partijski-sistem-brlog-u-kome-se-prasici-valjaju
dimitrije ljotićnapartijskisistembrlogkomeseprasicivaljajunaš partijskipartijski sistemsistem jeje brlogbrlog uu komekome sese prasiciprasici valjajunaš partijski sistempartijski sistem jesistem je brlogje brlog ubrlog u komeu kome sekome se prasicise prasici valjajunaš partijski sistem jepartijski sistem je brlogsistem je brlog uje brlog u komebrlog u kome seu kome se prasicikome se prasici valjajunaš partijski sistem je brlogpartijski sistem je brlog usistem je brlog u komeje brlog u kome sebrlog u kome se prasiciu kome se prasici valjaju

Kredit je sistem u kome osoba koja ne može da plati nađe drugu osobu koja ne može da plati koja će da garantira da on može da plati. -Čarls Dikens
kredit-sistem-u-kome-osoba-koja-ne-moe-da-plati-nae-drugu-osobu-koja-ne-moe-da-plati-koja-e-da-garantira-da-on-moe-da-plati
Naš cilj je da napravimo najbolje uređaje na svetu, ne da budemo najveći. -Stiv Džobs
na-cilj-da-napravimo-najbolje-ureaje-na-svetu-ne-da-budemo-najvei
Niti je bogat onaj kome nešto treba, niti siromašan onaj kome ne treba. -Latinske poslovice
niti-bogat-onaj-kome-neto-treba-niti-siromaan-onaj-kome-ne-treba
Naš grad se pretvorio u veliku čekaonicu . Svi čekamo ljepše dane. -Duško Radović
na-grad-se-pretvorio-u-veliku-ekaonicu-svi-ekamo-ljepe-dane