Na početku ljubavi ljubavnici govore o budućnosti. Kad je ljubav na izmaku, govore o prošlosti.


na-poetku-ljubavi-ljubavnici-govore-o-budunosti-kad-ljubav-na-izmaku-govore-o-prolosti
Žorž sandnapočetkuljubaviljubavnicigovorebudućnostikadljubavnaizmakuprolostina početkupočetku ljubaviljubavi ljubavniciljubavnici govoregovore oo budućnostikad jeje ljubavljubav nana izmakugovore oo prošlostina početku ljubavipočetku ljubavi ljubavniciljubavi ljubavnici govoreljubavnici govore ogovore o budućnostikad je ljubavje ljubav naljubav na izmakugovore o prošlostina početku ljubavi ljubavnicipočetku ljubavi ljubavnici govoreljubavi ljubavnici govore oljubavnici govore o budućnostikad je ljubav naje ljubav na izmakuna početku ljubavi ljubavnici govorepočetku ljubavi ljubavnici govore oljubavi ljubavnici govore o budućnostikad je ljubav na izmaku

Ima ljudi koji govore, govore, govore – sve dok napokon ne uspiju nešto i da kažu. -Sasha Guitry
ima-ljudi-koji-govore-govore-govore-sve-dok-napokon-ne-uspiju-neto-i-da-kau
Ima ljudi koji čuju eho, pa pomisle da su sami proizveli originalni zvuk. Ima ljudi koji govore, govore i govore – sve dok najzad ne uspiju da nešto kažu. -Ernest Hemingvej
ima-ljudi-koji-uju-eho-pa-pomisle-da-su-sami-proizveli-originalni-zvuk-ima-ljudi-koji-govore-govore-i-govore-sve-dok-najzad-ne-uspiju-da-neto-kau
Jedino neprijatelji govore istinu. Prijatelji i ljubavnici beskonačno lažu, uhvaćeni u mrežu dužnosti. -Stiven King
jedino-neprijatelji-govore-istinu-prijatelji-i-ljubavnici-beskonano-u-uhvaeni-u-mreu-nosti
Oni koji govore lepo ne govore uvek i najbolje. -Kineske poslovice
oni-koji-govore-lepo-ne-govore-uvek-i-najbolje