Na sve živ čovjek stigne, sem da se naživi.


na-sve-iv-ovjek-stigne-sem-da-se-naivi
bosanske poslovicenasveživčovjekstignesemdasenaživina svesve živživ čovjekčovjek stignesem dada sese naživina sve živsve živ čovjekživ čovjek stignesem da seda se naživina sve živ čovjeksve živ čovjek stignesem da se naživina sve živ čovjek stigne

Ponekad me divlje, poražavajuće, teško ovlada tuga, ali kroz sve to uvek ostajem sigurna da biti živ je jedna divna stvar. -Agata Kristi
ponekad-me-divlje-poraavajue-teko-ovlada-tuga-ali-kroz-sve-to-uvek-ostajem-sigurna-da-biti-iv-jedna-divna-stvar
Kada pišete fikciju ili poeziju…sve se svodi na ovo: na nezainteresovanost prema svemu sem tome što pišete. -Rejmond Karver
kada-piete-fikciju-ili-poezijusve-se-svodi-na-ovo-na-nezainteresovanost-prema-svemu-sem-tome-to-piete
Skroman čovjek može sve dobiti, a ohol sve izgubiti; jer skromnost uvijek nailazi na velikodušnost, a oholost na zavist. -Antoine de Rivarol
skroman-ovjek-moe-sve-dobiti-a-ohol-sve-izgubiti-jer-skromnost-uvijek-nailazi-na-velikodunost-a-oholost-na-zavist