Na sve živ čovjek stigne, sem da se naživi.


na-sve-iv-ovjek-stigne-sem-da-se-naivi
bosanske poslovicenasveživčovjekstignesemdasenaživina svesve živživ čovjekčovjek stignesem dada sese naživina sve živsve živ čovjekživ čovjek stignesem da seda se naživina sve živ čovjeksve živ čovjek stignesem da se naživina sve živ čovjek stigne

Ponekad me divlje, poražavajuće, teško ovlada tuga, ali kroz sve to uvek ostajem sigurna da biti živ je jedna divna stvar.Kada pišete fikciju ili poeziju…sve se svodi na ovo: na nezainteresovanost prema svemu sem tome što pišete.Skroman čovjek može sve dobiti, a ohol sve izgubiti; jer skromnost uvijek nailazi na velikodušnost, a oholost na zavist.Sve je moguće, sve je na domak ruke, samo se čovjek ne sme predati. Teško je dok se ne odlučis, tada sve prepreke izgledaju neprelazne, sve teškoće nesavladive. Ali kad se otkineš od sebe neodlučnog, kad pobijediš svoju malodušnost, otvore se pred tobom neslućeni putevi, i svijet više nije skučen, ni pun prijetnji.Život teče – ko ga ne stigne, ostaje sam.Adam, prvi čovjek, izgubio je sve zbog jabuke.