Naša generacija neće toliko tužiti zbog zlodela zlih ljudi koliko zbog zastrašujućeg ćutanja dobrih.


naa-generacija-nee-toliko-iti-zbog-zlodela-zlih-ljudi-koliko-zbog-zastraujueg-utanja-dobrih
martin luter kingnaageneracijanećetolikotužitizbogzlodelazlihljudikolikozastraujućegćutanjadobrihnaša generacijageneracija nećeneće tolikotoliko tužititužiti zbogzbog zlodelazlodela zlihzlih ljudiljudi kolikokoliko zbogzbog zastrašujućegzastrašujućeg ćutanjaćutanja dobrihnaša generacija nećegeneracija neće tolikoneće toliko tužititoliko tužiti zbogtužiti zbog zlodelazbog zlodela zlihzlodela zlih ljudizlih ljudi kolikoljudi koliko zbogkoliko zbog zastrašujućegzbog zastrašujućeg ćutanjazastrašujućeg ćutanja dobrihnaša generacija neće tolikogeneracija neće toliko tužitineće toliko tužiti zbogtoliko tužiti zbog zlodelatužiti zbog zlodela zlihzbog zlodela zlih ljudizlodela zlih ljudi kolikozlih ljudi koliko zbogljudi koliko zbog zastrašujućegkoliko zbog zastrašujućeg ćutanjazbog zastrašujućeg ćutanja dobrihnaša generacija neće toliko tužitigeneracija neće toliko tužiti zbogneće toliko tužiti zbog zlodelatoliko tužiti zbog zlodela zlihtužiti zbog zlodela zlih ljudizbog zlodela zlih ljudi kolikozlodela zlih ljudi koliko zbogzlih ljudi koliko zbog zastrašujućegljudi koliko zbog zastrašujućeg ćutanjakoliko zbog zastrašujućeg ćutanja dobrih

Svet je opasno mesto za život, ne zbog ljudi koji su zli, već zbog dobrih ljudi koji ništa ne preduzimaju. -Albert Ajnštajn
svet-opasno-mesto-za-ivot-ne-zbog-ljudi-koji-su-zli-ve-zbog-dobrih-ljudi-koji-ne-preduzimaju
Ima ljudi, i to mnogo, koji se iskreno kaju samo zbog svojih dobrih djela. -Aldous Leonard Huxley
ima-ljudi-i-to-mnogo-koji-se-iskreno-kaju-samo-zbog-svojih-dobrih-djela
Više je dobrih ljudi na svijetu nego zlih. Mnogo više! Samo se zli dalje čuju i teže osjećaju. Dobri ćute. -Meša Selimović
vie-dobrih-ljudi-na-svijetu-nego-zlih-mnogo-vie-samo-se-zli-dalje-uju-i-tee-osjeaju-dobri-ute