Naša jedina ograničenja su ona koja stvorimo u našim umovima.


naa-jedina-ogranienja-su-ona-koja-stvorimo-u-naim-umovima
napoleon hilnaajedinaograničenjasuonakojastvorimonaimumovimanaša jedinajedina ograničenjaograničenja susu onaona kojakoja stvorimostvorimo uu našimnašim umovimanaša jedina ograničenjajedina ograničenja suograničenja su onasu ona kojaona koja stvorimokoja stvorimo ustvorimo u našimu našim umovimanaša jedina ograničenja sujedina ograničenja su onaograničenja su ona kojasu ona koja stvorimoona koja stvorimo ukoja stvorimo u našimstvorimo u našim umovimanaša jedina ograničenja su onajedina ograničenja su ona kojaograničenja su ona koja stvorimosu ona koja stvorimo uona koja stvorimo u našimkoja stvorimo u našim umovima

Ukoliko uvek budeš stavljao ograničenja na ono što radiš, fizička ili bilo koja druga, ta ograničenja će se proširiti i na tvoj rad i tvoj život. Ne postoje ograničenja. Postoje samo nivoi na kojima ne smeš ostati, nego moraš nastaviti.Od deset osoba koje govore o nama devet nas ogovara, a često ona jedina koja nas hvali – čini to loše.Slava, to je jedina čovjekova sreća koja nije spokojna, i koja je najskuplje plaćena.Sve zbunjuju te male stvari sa ljubavlju, ali u stvarnosti, ljubav je jedina stvar u svetu koja odbija sve zlo i koja te uvek iznova učini da se osećaš dobro.Tvoj najbolji prijatelj je mama, ona te jedina razumije :)Moć je slatka, ona je kao droga, ona je želja koja se povećava navikom.