Naša najveća greška je naša briga oko tuđih grešaka.


naa-najvea-greka-naa-briga-oko-ih-greaka
halil džubrannaanajvećagrekanaabrigaokotuđihgreakanaša najvećanajveća greškagreška jeje našanaša brigabriga okooko tuđihtuđih grešakanaša najveća greškanajveća greška jegreška je našaje naša briganaša briga okobriga oko tuđihoko tuđih grešakanaša najveća greška jenajveća greška je našagreška je naša brigaje naša briga okonaša briga oko tuđihbriga oko tuđih grešakanaša najveća greška je našanajveća greška je naša brigagreška je naša briga okoje naša briga oko tuđihnaša briga oko tuđih grešaka

Naša vera nam zabranjuje da budemo špijuni tuđih grehova, a nalaže da budemo neumitne sudije svojih. -Nikolaj Velimirović
naa-vera-nam-zabranjuje-da-budemo-pijuni-ih-grehova-a-nalae-da-budemo-neumitne-sudije-svojih
Naša najveća snaga nije u tome da nikad ne padnemo, već da se svaki put kad padnemo – podignemo. -Konfučije
naa-najvea-snaga-nije-u-tome-da-nikad-ne-padnemo-ve-da-se-svaki-put-kad-padnemo-podignemo
Naša najveća slava nije u tome da nikada ne padnemo, već da se svaki put kad padnemo podignemo. -Konfučije
naa-najvea-slava-nije-u-tome-da-nikada-ne-padnemo-ve-da-se-svaki-put-kad-padnemo-podignemo
Naša najveća snaga nije u tome da nikad ne padnemo, već da se svaki put kad padnemo - podignemo. -Konfučije
naa-najvea-snaga-nije-u-tome-da-nikad-ne-padnemo-ve-da-se-svaki-put-kad-padnemo-podignemo