Naša se ljubav sastoji u tome da svoju ženu ne damo drugome.


naa-se-ljubav-sastoji-u-tome-da-svoju-enu-ne-damo-drugome
duško ttrifunovićnaaseljubavsastojitomedasvojuženunedamodrugomenaša sese ljubavljubav sastojisastoji uu tometome dada svojusvoju ženuženu nene damodamo drugomenaša se ljubavse ljubav sastojiljubav sastoji usastoji u tomeu tome datome da svojuda svoju ženusvoju ženu neženu ne damone damo drugomenaša se ljubav sastojise ljubav sastoji uljubav sastoji u tomesastoji u tome dau tome da svojutome da svoju ženuda svoju ženu nesvoju ženu ne damoženu ne damo drugomenaša se ljubav sastoji use ljubav sastoji u tomeljubav sastoji u tome dasastoji u tome da svojuu tome da svoju ženutome da svoju ženu neda svoju ženu ne damosvoju ženu ne damo drugome

Moje najveće postignuće je bilo u tome da sam uspeo svoju ženu ubediti da se uda za mene. -Vinston Čerčil
moje-najvee-postignue-bilo-u-tome-da-sam-uspeo-svoju-enu-ubediti-da-se-uda-za-mene
Možda se sreća sastoji u tome da na vreme prestanemo sa trkom za srećom? Da stignemo do života pre no što nam lekari zabrane pušenje, alkohol, hranu, kupanje, sunčanje i ljubav? -Momo Kapor
moda-se-srea-sastoji-u-tome-da-na-vreme-prestanemo-trkom-za-sreom-da-stignemo-do-ivota-pre-no-to-nam-lekari-zabrane-puenje-alkohol-hranu-kupanje
Sva mudrost se sastoji u tome da se sasluša glas vlastite duše. -Paulo Koeljo
sva-mudrost-se-sastoji-u-tome-da-se-saslua-glas-vlastite-e
Postoji samo jedna sreća u životu, a ona se sastoji  u tome da čovek bude voljen. -Žorž Sand
postoji-samo-jedna-srea-u-ivotu-a-ona-se-sastoji-u-tome-da-ovek-bude-voljen