Naša vera nam zabranjuje da budemo špijuni tuđih grehova, a nalaže da budemo neumitne sudije svojih.


naa-vera-nam-zabranjuje-da-budemo-pijuni-ih-grehova-a-nalae-da-budemo-neumitne-sudije-svojih
nikolaj velimirovićnaaveranamzabranjujedabudemopijunituđihgrehovanalaženeumitnesudijesvojihnaša veravera namnam zabranjujezabranjuje dada budemobudemo špijunišpijuni tuđihtuđih grehovanalaže dada budemobudemo neumitneneumitne sudijesudije svojihnaša vera namvera nam zabranjujenam zabranjuje dazabranjuje da budemoda budemo špijunibudemo špijuni tuđihšpijuni tuđih grehovaa nalaže danalaže da budemoda budemo neumitnebudemo neumitne sudijeneumitne sudije svojihnaša vera nam zabranjujevera nam zabranjuje danam zabranjuje da budemozabranjuje da budemo špijunida budemo špijuni tuđihbudemo špijuni tuđih grehovaa nalaže da budemonalaže da budemo neumitneda budemo neumitne sudijebudemo neumitne sudije svojihnaša vera nam zabranjuje davera nam zabranjuje da budemonam zabranjuje da budemo špijunizabranjuje da budemo špijuni tuđihda budemo špijuni tuđih grehovaa nalaže da budemo neumitnenalaže da budemo neumitne sudijeda budemo neumitne sudije svojih

Moralnost nije doktrina koja nam pojašnjava kako da budemo sretni, nego kako da sebe učinimo vrijednim da budemo sretni. -Imanuel Kant
moralnost-nije-doktrina-koja-nam-pojanjava-kako-da-budemo-sretni-nego-kako-da-sebe-uinimo-vrijednim-da-budemo-sretni
Bog nas je stvorio ljudima i traži od nas da to i budemo. Nema takvih vremena u kojima to ne bi mogli biti i ne bi bili dužni da to budemo. -Patrijarh Pavle
bog-nas-stvorio-ljudima-i-trai-od-nas-da-to-i-budemo-nema-takvih-vremena-u-kojima-to-ne-bi-mogli-biti-i-ne-bi-bili-da-to-budemo
Kada budemo vešali kapitaliste oni će nam prodati uže koje ćemo koristiti za vešanje. -Josif Staljin
kada-budemo-veali-kapitaliste-oni-e-nam-prodati-ue-koje-emo-koristiti-za-veanje
Nekad moramo naučiti da budemo srećni, bez osoba za koje smo mislili da su nam za to potrebne.
nekad-moramo-nauiti-da-budemo-sre-bez-osoba-za-koje-smo-mislili-da-su-nam-za-to-potrebne
Obavezni smo i u najtežoj situaciji da postupamo kao ljudi i nema tog interesa, ni nacionalnog ni pojedinačnog, koji bi nam mogao biti izgovor da budemo neljudi. -Patrijarh Pavle
obavezni-smo-i-u-najteoj-situaciji-da-postupamo-kao-ljudi-i-nema-tog-interesa-nacionalnog-pojedinanog-koji-bi-nam-mogao-biti-izgovor-da-budemo
Čudno je, kako je malo potrebno da budemo sretni i jos čudnije, kako nam često baš to malo nedostaje. -Ivo Andrić
udno-kako-malo-potrebno-da-budemo-sretni-i-jos-udnije-kako-nam-esto-ba-to-malo-nedostaje