Naša zavist uvek traje duže od sreće onih kojima zavidimo.


naa-zavist-uvek-traje-e-od-sree-onih-kojima-zavidimo
heraklitnaazavistuvektrajedužeodsrećeonihkojimazavidimonaša zavistzavist uvekuvek trajetraje dužeduže odod srećesreće onihonih kojimakojima zavidimonaša zavist uvekzavist uvek trajeuvek traje dužetraje duže odduže od srećeod sreće onihsreće onih kojimaonih kojima zavidimonaša zavist uvek trajezavist uvek traje dužeuvek traje duže odtraje duže od srećeduže od sreće onihod sreće onih kojimasreće onih kojima zavidimonaša zavist uvek traje dužezavist uvek traje duže oduvek traje duže od srećetraje duže od sreće onihduže od sreće onih kojimaod sreće onih kojima zavidimo

ima ljudi koji ti za 5 min. pokvare ceo dan i onih sa kojima provedes minut i pozelis da traje vecnost.
ima-ljudi-koji-ti-za-5-min-pokvare-ceo-dan-i-onih-kojima-provedes-minut-i-pozelis-da-traje-vecnost
Postoje ljudi, koji ti za pet minuta pokvare ceo dan .I oni s’ kojima provedeš minut, a poželiš da traje večno. ♥
postoje-ljudi-koji-ti-za-pet-minuta-pokvare-ceo-dan-i-oni-s-kojima-provede-minut-a-poeli-da-traje-veno
Mnogo je onih kojima samo ponos smeta da budu sretni…
mnogo-onih-kojima-samo-ponos-smeta-da-budu-sretni
‎Stiže proleće, žao mi je svih onih kojima to nije važno… D. Radović
stie-prolee-ao-mi-svih-onih-kojima-to-nije-vano-d-radovi
Pošto će ljudi živeti duže i biti sve stariji, samo treba da nauče kako da duže budu bebe. -Endi Vorhol
poto-e-ljudi-iveti-e-i-biti-sve-stariji-samo-treba-da-naue-kako-da-e-budu-bebe
Čovek može da nađe koliko god hoće prijatelja sa kojima će da priča, ali malo je onih sa kojim će da ćuti. -Momo Kapor
ovek-moe-da-nae-koliko-god-hoe-prijatelja-kojima-e-da-pria-ali-malo-onih-kojim-e-da-uti