Nacija koja godinu za godinom troši više novca na vojnu odbranu umesto na programe socijalne nadogradnje je osuđena na duhovno prokletstvo.


nacija-koja-godinu-za-godinom-troi-vie-novca-na-vojnu-odbranu-umesto-na-programe-socijalne-nadogradnje-osuena-na-duhovno-prokletstvo
martin luter kingnacijakojagodinuzagodinomtroivienovcanavojnuodbranuumestoprogramesocijalnenadogradnjeosuđenaduhovnoprokletstvonacija kojakoja godinugodinu zaza godinomgodinom trošitroši viševiše novcanovca nana vojnuvojnu odbranuodbranu umestoumesto nana programeprograme socijalnesocijalne nadogradnjenadogradnje jeje osuđenaosuđena nana duhovnoduhovno prokletstvonacija koja godinukoja godinu zagodinu za godinomza godinom trošigodinom troši višetroši više novcaviše novca nanovca na vojnuna vojnu odbranuvojnu odbranu umestoodbranu umesto naumesto na programena programe socijalneprograme socijalne nadogradnjesocijalne nadogradnje jenadogradnje je osuđenaje osuđena naosuđena na duhovnona duhovno prokletstvonacija koja godinu zakoja godinu za godinomgodinu za godinom trošiza godinom troši višegodinom troši više novcatroši više novca naviše novca na vojnunovca na vojnu odbranuna vojnu odbranu umestovojnu odbranu umesto naodbranu umesto na programeumesto na programe socijalnena programe socijalne nadogradnjeprograme socijalne nadogradnje jesocijalne nadogradnje je osuđenanadogradnje je osuđena naje osuđena na duhovnoosuđena na duhovno prokletstvonacija koja godinu za godinomkoja godinu za godinom trošigodinu za godinom troši višeza godinom troši više novcagodinom troši više novca natroši više novca na vojnuviše novca na vojnu odbranunovca na vojnu odbranu umestona vojnu odbranu umesto navojnu odbranu umesto na programeodbranu umesto na programe socijalneumesto na programe socijalne nadogradnjena programe socijalne nadogradnje jeprograme socijalne nadogradnje je osuđenasocijalne nadogradnje je osuđena nanadogradnje je osuđena na duhovnoje osuđena na duhovno prokletstvo

Nacija koja godinu za godinom troši više novca na vojnu odbranu umjesto na programe socijalne nadogradnje je osuđena na duhovno prokletstvo. -Martin Luter King
nacija-koja-godinu-za-godinom-troi-vie-novca-na-vojnu-odbranu-umjesto-na-programe-socijalne-nadogradnje-osuena-na-duhovno-prokletstvo
Vreme je vrednije od novca. Možete dobiti više novca, ali ne možete dobiti više vremena. -Džim Ron
vreme-vrednije-od-novca-moete-dobiti-vie-novca-ali-ne-moete-dobiti-vie-vremena
Što više pojačavate strah od droge i kriminala, od majki koje zavise od socijalne zaštite, od imigranata i stranaca, više kontrolišete narod. -Noam Čomski
to-vie-pojaavate-strah-od-droge-i-kriminala-od-majki-koje-zavise-od-socijalne-zatite-od-imigranata-i-stranaca-vie-kontroliete-narod
Nacija je neka francuska izmišljotina koja nam je poturena da bismo bili stoka. -Duško Ttrifunović
nacija-neka-francuska-izmiljotina-koja-nam-poturena-da-bismo-bili-stoka