Nacija predstavlja iste ljude koji žive na istom mestu.


nacija-predstavlja-iste-ljude-koji-ive-na-istom-mestu
džejms džojsnacijapredstavljaisteljudekojiživenaistommestunacija predstavljapredstavlja isteiste ljudeljude kojikoji živežive nana istomistom mestunacija predstavlja istepredstavlja iste ljudeiste ljude kojiljude koji živekoji žive nažive na istomna istom mestunacija predstavlja iste ljudepredstavlja iste ljude kojiiste ljude koji živeljude koji žive nakoji žive na istomžive na istom mestunacija predstavlja iste ljude kojipredstavlja iste ljude koji živeiste ljude koji žive naljude koji žive na istomkoji žive na istom mestu

Postoje tri vrste egoista: egoisti koji sami žive i daju drugima da žive; egoisti koji sami žive ali ne daju drugima da žive; i na kraju, egoisti koji niti sami žive niti drugima daju da žive. -Ivan Turgenjev
postoje-tri-vrste-egoista-egoisti-koji-sami-ive-i-daju-drugima-da-ive-egoisti-koji-sami-ive-ali-ne-daju-drugima-da-ive-i-na-kraju-egoisti-koji-niti
Srećem namrštene, tužne, zle i nesrećne ljude. Često mi se pričini da su to sve samoubice kojima je neko platio da žive. -Branislav Crnčević
sreem-namrtene-ne-zle-i-nesrene-ljude-esto-mi-se-priini-da-su-to-sve-samoubice-kojima-neko-platio-da-ive
Prijatelj je onaj koji ima iste neprijatelje kao ti. -Abraham Linkoln
prijatelj-onaj-koji-ima-iste-neprijatelje-kao-ti