Nada da će se otkriti mentalni botoks jedina je šansa da nepravedno zapostavljeni dočekaju srećne dane.


nada-da-e-se-otkriti-mentalni-botoks-jedina-ansa-da-nepravedno-zapostavljeni-doekaju-srene-dane
matija bećkovićnadadaćeseotkritimentalnibotoksjedinaansanepravednozapostavljenidočekajusrećnedanenada dada ćeće sese otkritiotkriti mentalnimentalni botoksbotoks jedinajedina jeje šansašansa dada nepravednonepravedno zapostavljenizapostavljeni dočekajudočekaju srećnesrećne danenada da ćeda će seće se otkritise otkriti mentalniotkriti mentalni botoksmentalni botoks jedinabotoks jedina jejedina je šansaje šansa dašansa da nepravednoda nepravedno zapostavljeninepravedno zapostavljeni dočekajuzapostavljeni dočekaju srećnedočekaju srećne danenada da će seda će se otkritiće se otkriti mentalnise otkriti mentalni botoksotkriti mentalni botoks jedinamentalni botoks jedina jebotoks jedina je šansajedina je šansa daje šansa da nepravednošansa da nepravedno zapostavljenida nepravedno zapostavljeni dočekajunepravedno zapostavljeni dočekaju srećnezapostavljeni dočekaju srećne danenada da će se otkritida će se otkriti mentalniće se otkriti mentalni botoksse otkriti mentalni botoks jedinaotkriti mentalni botoks jedina jementalni botoks jedina je šansabotoks jedina je šansa dajedina je šansa da nepravednoje šansa da nepravedno zapostavljenišansa da nepravedno zapostavljeni dočekajuda nepravedno zapostavljeni dočekaju srećnenepravedno zapostavljeni dočekaju srećne dane

Kada ga pogodi osećaj bola, neuk čovek oseća dva bola, telesni i mentalni. Ali mudrac, kada ga pogodi osećaj bola oseća samo jedan bol, telesni, ali ne i mentalni. -Buda
kada-ga-pogodi-oseaj-bola-neuk-ovek-osea-dva-bola-telesni-i-mentalni-ali-mudrac-kada-ga-pogodi-oseaj-bola-osea-samo-jedan-bol-telesni-ali-ne-i
Istina je šira, viša i dublja od vasione. Zato se istina ne može znati - ona se može otkriti duhovnom čoveku, kao što se dan ne može znati, no može se otkriti otvorenom oku. -Nikolaj Velimirović
istina-ira-via-i-dublja-od-vasione-zato-se-istina-ne-moe-znati-ona-se-moe-otkriti-duhovnom-oveku-kao-to-se-dan-ne-moe-znati-no-moe-se-otkriti
Istina je šira, viša i dublja od vasione. Zato se istina ne može znati – ona se može otkriti duhovnom čoveku, kao što se dan ne može znati, no može se otkriti otvorenom oku. -Nikolaj Velimirović
istina-ira-via-i-dublja-od-vasione-zato-se-istina-ne-moe-znati-ona-se-moe-otkriti-duhovnom-oveku-kao-to-se-dan-ne-moe-znati-no-moe-se-otkriti