Nada je najvažnija hrana ljubavi.


nada-najvanija-hrana-ljubavi
nadanajvažnijahranaljubavinada jeje najvažnijanajvažnija hranahrana ljubavinada je najvažnijaje najvažnija hrananajvažnija hrana ljubavinada je najvažnija hranaje najvažnija hrana ljubavinada je najvažnija hrana ljubavi

Neka vaša hrana bude lek, a vaš lek vaša hrana. -Hipokrat
neka-vaa-hrana-bude-lek-a-va-lek-vaa-hrana