Nada je san budnih.


nada-san-budnih
aristotelnadasanbudnihnada jeje sansan budnihnada je sanje san budnihnada je san budnih

Svi misle da je ženski san naći savršenog muškarca….Aha,svakako,pff… naš san je jelo koje ne deblja xD =))))
svi-misle-da-enski-san-nai-savrenog-mukarcaahasvakakopff-na-san-jelo-koje-ne-deblja-xd
Nada je najvažnija hrana ljubavi.
nada-najvanija-hrana-ljubavi
Nada je jedino dobro zajedničko svim ljudima. -Tales
nada-jedino-dobro-zajedniko-svim-ljudima