Nadahnut vladar je onaj koji puno promišlja. Dobar general je onaj koji je jako oprezan.


nadahnut-vladar-onaj-koji-puno-promilja-dobar-general-onaj-koji-jako-oprezan
sun tzunadahnutvladaronajkojipunopromiljadobargeneraljakooprezannadahnut vladarvladar jeje onajonaj kojikoji punopuno promišljadobar generalgeneral jeje onajonaj kojikoji jeje jakojako oprezannadahnut vladar jevladar je onajje onaj kojionaj koji punokoji puno promišljadobar general jegeneral je onajje onaj kojionaj koji jekoji je jakoje jako oprezannadahnut vladar je onajvladar je onaj kojije onaj koji punoonaj koji puno promišljadobar general je onajgeneral je onaj kojije onaj koji jeonaj koji je jakokoji je jako oprezannadahnut vladar je onaj kojivladar je onaj koji punoje onaj koji puno promišljadobar general je onaj kojigeneral je onaj koji jeje onaj koji je jakoonaj koji je jako oprezan

Nije srecan onaj koji puno ima, nego onaj kome malo treba…
nije-srecan-onaj-koji-puno-ima-nego-onaj-kome-malo-treba
Nije ubica samo onaj koji nekom život oduzme, već i onaj koji drugom smrt poželi. -Poslovice korisnika
nije-ubica-samo-onaj-koji-nekom-ivot-oduzme-ve-i-onaj-koji-drugom-smrt-poeli
Veću zahvalnost zaslužuje onaj koji čoveku pomogne da ne padne, nego onaj koji ga podiže. -Danske poslovice
veu-zahvalnost-zasluuje-onaj-koji-oveku-pomogne-da-ne-padne-nego-onaj-koji-ga-podie
Nije najveća budala onaj koji ne zna da čita, već onaj koji misli da je sve što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-zna-da-ita-ve-onaj-koji-misli-da-sve-to-proita-istina
Nije najveća budala onaj koji ne ume da čita, nego onaj koji misli da je sve ono što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-ume-da-ita-nego-onaj-koji-misli-da-sve-ono-to-proita-istina