Nadam se da ćeš živjeti 100 godina i da će zadnji glas koji čuješ biti moj glas


nadam-se-da-e-ivjeti-100-godina-i-da-e-zadnji-glas-koji-uje-biti-moj-glas
frenk sinatranadamsedaćeživjeti100godinaćezadnjiglaskojičujebitimojnadam sese dada ćešćeš živjetiživjeti 100100 godinagodina ii dada ćeće zadnjizadnji glasglas kojikoji čuješčuješ bitibiti mojmoj glasnadam se dase da ćešda ćeš živjetićeš živjeti 100živjeti 100 godina100 godina igodina i dai da ćeda će zadnjiće zadnji glaszadnji glas kojiglas koji čuješkoji čuješ bitičuješ biti mojbiti moj glasnadam se da ćešse da ćeš živjetida ćeš živjeti 100ćeš živjeti 100 godinaživjeti 100 godina i100 godina i dagodina i da ćei da će zadnjida će zadnji glasće zadnji glas kojizadnji glas koji čuješglas koji čuješ bitikoji čuješ biti mojčuješ biti moj glasnadam se da ćeš živjetise da ćeš živjeti 100da ćeš živjeti 100 godinaćeš živjeti 100 godina iživjeti 100 godina i da100 godina i da ćegodina i da će zadnjii da će zadnji glasda će zadnji glas kojiće zadnji glas koji čuješzadnji glas koji čuješ bitiglas koji čuješ biti mojkoji čuješ biti moj glas

Nadam se da ćeš živjeti 100 godina i da će zadnji glas koji čuješ biti moj glas. -Frank Sinatra
nadam-se-da-e-ivjeti-100-godina-i-da-e-zadnji-glas-koji-uje-biti-moj-glas
Nadam se da ćeš živeti 100 godina i da će zadnji glas koji čuješ biti moj glas. -Frenk Sinatra
nadam-se-da-e-iveti-100-godina-i-da-e-zadnji-glas-koji-uje-biti-moj-glas
Radimo kao da ćemo 100 godina živjeti, pripremamo se kao da će sutra rat. -Josip Broz Tito
radimo-kao-da-emo-100-godina-ivjeti-pripremamo-se-kao-da-e-sutra-rat
Pisac mora imati taj neki mali glas u sebi koji govori: “Reci istinu. Otkrij nekoliko tajni ovde.” -Kventin Tarantino
pisac-mora-imati-taj-neki-mali-glas-u-sebi-koji-govori-reci-istinu-otkrij-nekoliko-tajni-ovde