Nadam se da ćemo se još videti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi u nekom drugom cirkusu.


nadam-se-da-emo-se-jo-videti-u-nekom-drugom-gradu-na-nekoj-drugoj-predstavi-u-nekom-drugom-cirkusu
Đorđe balaševićnadamsedaćemojovidetinekomdrugomgradunanekojdrugojpredstavicirkusunadam sese dada ćemoćemo sese jošjoš videtivideti uu nekomnekom drugomdrugom graduna nekojnekoj drugojdrugoj predstavipredstavi uu nekomnekom drugomdrugom cirkusunadam se dase da ćemoda ćemo sećemo se jošse još videtijoš videti uvideti u nekomu nekom drugomnekom drugom graduna nekoj drugojnekoj drugoj predstavidrugoj predstavi upredstavi u nekomu nekom drugomnekom drugom cirkusunadam se da ćemose da ćemo seda ćemo se jošćemo se još videtise još videti ujoš videti u nekomvideti u nekom drugomu nekom drugom graduna nekoj drugoj predstavinekoj drugoj predstavi udrugoj predstavi u nekompredstavi u nekom drugomu nekom drugom cirkusunadam se da ćemo sese da ćemo se jošda ćemo se još videtićemo se još videti use još videti u nekomjoš videti u nekom drugomvideti u nekom drugom graduna nekoj drugoj predstavi unekoj drugoj predstavi u nekomdrugoj predstavi u nekom drugompredstavi u nekom drugom cirkusu

Stvar je u tome da je Švajni ispao bolji frajer od prosečnog primerka rasne srpske sirovine. Sad, nekom smešno, nekom normalno, j**i ga, nekom i tragično..
stvar-u-tome-da-vajni-ispao-bolji-frajer-od-prosenog-primerka-rasne-srpske-sirovine-sad-nekom-smeno-nekom-normalno-ji-ga-nekom-i-tragino
Nije ubica samo onaj koji nekom život oduzme, već i onaj koji drugom smrt poželi. -Poslovice korisnika
nije-ubica-samo-onaj-koji-nekom-ivot-oduzme-ve-i-onaj-koji-drugom-smrt-poeli
Bila je neko kome sam verovao, neko jak i miran. Neko bolji od mene. Znala je moje najgore strane, a i dalje me je volela. Ali bila je. Sad je nekom drugom. -Đorđe Balašević
bila-neko-kome-sam-verovao-neko-jak-i-miran-neko-bolji-od-mene-znala-moje-najgore-strane-a-i-dalje-me-volela-ali-bila-sad-nekom-drugom
Zaljubiš se jer je to tebi potrebno, a voliš jer je to potrebno nekom drugom. -Đorđe Balašević
zaljubi-se-jer-to-tebi-potrebno-a-voli-jer-to-potrebno-nekom-drugom
Pa ipak ti su susreti tek kratka radovanja, jer znam: na nekom raskršću neću te videti više. -Miroslav Mika Antić
pa-ipak-ti-su-susreti-tek-kratka-radovanja-jer-znam-na-nekom-raskru-neu-te-videti-vie