Nadi iglu u plastu sijena


nadi-iglu-u-plastu-sijena
hrvatske poslovicenadiigluplastusijenanadi igluiglu uu plastuplastu sijenanadi iglu uiglu u plastuu plastu sijenanadi iglu u plastuiglu u plastu sijenanadi iglu u plastu sijena

Vama se otkinulo dugme, a ona je imala iglu i konac. Tako je počelo. Postala vam je žena i od tadaviše ne zna gde su joj igla i konac. -Duško Radović
vama-se-otkinulo-dugme-a-ona-imala-iglu-i-konac-tako-poelo-postala-vam-ena-i-od-tadavie-ne-zna-gde-su-joj-igla-i-konac