Nadi iglu u plastu sijena


nadi-iglu-u-plastu-sijena
hrvatske poslovicenadiigluplastusijenanadi igluiglu uu plastuplastu sijenanadi iglu uiglu u plastuu plastu sijenanadi iglu u plastuiglu u plastu sijenanadi iglu u plastu sijena

Vama se otkinulo dugme, a ona je imala iglu i konac. Tako je počelo. Postala vam je žena i od tadaviše ne zna gde su joj igla i konac.