Naše društvo vode poremećeni ljudi za poremećene ciljeve. Čini mi se da nas vode manijaci za manijakalne ciljeve i čini mi se da me mogu skloniti pod izgovorom mog ludila jer to govorim. A to je upravo ono što je u vezi s tim najluđe.


nae-drutvo-vode-poremeeni-ljudi-za-poremeene-ciljeve-ini-mi-se-da-nas-vode-manijaci-za-manijakalne-ciljeve-i-ini-mi-se-da-me-mogu-skloniti-pod
džon lenonnaedrutvovodeporemećeniljudizaporemećeneciljeveČinimisedanasmanijacimanijakalneciljevečinimemogusklonitipodizgovorommogludilajertogovorimupravoonotovezitimnajluđenaše društvodruštvo vodevode poremećeniporemećeni ljudiljudi zaza poremećeneporemećene ciljeveČini mimi sese dada nasnas vodevode manijacimanijaci zaza manijakalnemanijakalne ciljeveciljeve ii činičini mimi sese dada meme mogumogu sklonitiskloniti podpod izgovoromizgovorom mogmog ludilaludila jerje upravoupravo onoono štošto jeu vezivezi ss timtim najluđenaše društvo vodedruštvo vode poremećenivode poremećeni ljudiporemećeni ljudi zaljudi za poremećeneza poremećene ciljeveČini mi semi se dase da nasda nas vodenas vode manijacivode manijaci zamanijaci za manijakalneza manijakalne ciljevemanijakalne ciljeve iciljeve i činii čini mičini mi semi se dase da meda me mogume mogu sklonitimogu skloniti podskloniti pod izgovorompod izgovorom mogizgovorom mog ludilamog ludila jerjer to govorima to jeje upravo onoupravo ono štoono što ješto je uje u veziu vezi svezi s tims tim najluđe

Mala država koja nenametljivo radi ne nastoji da iskoristi veliku za svoje sebične ciljeve. Tako i jedna i druga država ostvaruju ono što žele. Velika država, posebno, treba da se drži skromno prema drugima. -Lao Ce
mala-drava-koja-nenametljivo-radi-ne-nastoji-da-iskoristi-veliku-za-svoje-sebine-ciljeve-tako-i-jedna-i-druga-drava-ostvaruju-ono-to-ele-velika-drava
Tri puta vode do mudrosti: razmišljanje – ono je najplemenitije;vaspitanje – ono je najlakše; i iskustvo – ono je najneugodnije. -Konfučije
tri-puta-vode-do-mudrosti-razmiljanje-ono-najplemenitijevaspitanje-ono-najlake-i-iskustvo-ono-najneugodnije
Tri puta vode do mudrosti: razmišljanje – ono je najplemenitije; odgoj – on je najlakši; iskustvo – ono je najneugodnije. -Konfučije
tri-puta-vode-do-mudrosti-razmiljanje-ono-najplemenitije-odgoj-on-najlaki-iskustvo-ono-najneugodnije
Budi ljubazan, jer svi koje upoznaš vode tešku bitku. -Platon
budi-ljubazan-jer-svi-koje-upozna-vode-teku-bitku