Naše molitve bi trebale biti koncentrisane na generalno traženje dobra, jer samo Bog najbolje zna šta je dobro za nas.


nae-molitve-bi-trebale-biti-koncentrisane-na-generalno-traenje-dobra-jer-samo-bog-najbolje-zna-dobro-za-nas
sokratnaemolitvebitrebalebitikoncentrisanenageneralnotraženjedobrajersamobognajboljeznatadobrozanasnaše molitvemolitve bibi trebaletrebale bitibiti koncentrisanekoncentrisane nana generalnogeneralno traženjetraženje dobrajer samosamo bogbog najboljenajbolje znazna štaje dobrodobro zaza nasnaše molitve bimolitve bi trebalebi trebale bititrebale biti koncentrisanebiti koncentrisane nakoncentrisane na generalnona generalno traženjegeneralno traženje dobrajer samo bogsamo bog najboljebog najbolje znanajbolje zna štazna šta ješta je dobroje dobro zadobro za nasnaše molitve bi trebalemolitve bi trebale bitibi trebale biti koncentrisanetrebale biti koncentrisane nabiti koncentrisane na generalnokoncentrisane na generalno traženjena generalno traženje dobrajer samo bog najboljesamo bog najbolje znabog najbolje zna štanajbolje zna šta jezna šta je dobrošta je dobro zaje dobro za nasnaše molitve bi trebale bitimolitve bi trebale biti koncentrisanebi trebale biti koncentrisane natrebale biti koncentrisane na generalnobiti koncentrisane na generalno traženjekoncentrisane na generalno traženje dobrajer samo bog najbolje znasamo bog najbolje zna štabog najbolje zna šta jenajbolje zna šta je dobrozna šta je dobro zašta je dobro za nas

Molitve bi trebalo da budu blagoslovi, jer Bog već zna šta je najbolje za nas. -Sokrat
molitve-bi-trebalo-da-budu-blagoslovi-jer-bog-ve-zna-najbolje-za-nas
Naše misli utiču ne samo na nas, nego na sve što nas okružuje. Moramo da upućujemo dobre misli, pa će nam biti bolje. -Otac Tadej
nae-misli-utiu-ne-samo-na-nas-nego-na-sve-to-nas-okruuje-moramo-da-upuujemo-dobre-misli-pa-e-nam-biti-bolje
Starost je dobra samo u četiri slučaja; staro drvo najbolje gori, staro vino je najbolje za piće, starim prijatelji se najviše veruje, a stari pisci se najbolje čitaju. -Fransis Bejkon
starost-dobra-samo-u-etiri-sluaja-staro-drvo-najbolje-gori-staro-vino-najbolje-za-pie-starim-prijatelji-se-najvie-veruje-a-stari-pisci-se-najbolje
Briga nije dobra, jer ne samo da troši našu energiju već nas mnogostruko upliće u klupko samovažnosti, gordosti i neverja. -Otac Tadej
briga-nije-dobra-jer-ne-samo-da-troi-nau-energiju-ve-nas-mnogostruko-uplie-u-klupko-samovanosti-gordosti-i-neverja
Bog nas je stvorio ljudima i traži od nas da to i budemo. Nema takvih vremena u kojima to ne bi mogli biti i ne bi bili dužni da to budemo. -Patrijarh Pavle
bog-nas-stvorio-ljudima-i-trai-od-nas-da-to-i-budemo-nema-takvih-vremena-u-kojima-to-ne-bi-mogli-biti-i-ne-bi-bili-da-to-budemo