Naše se vreme razlikuje od svih drugih vremena, i zato nekima izgleda kao i da nemamo svoga vremena. Kao da živimo u međuvremenu.


nae-se-vreme-razlikuje-od-svih-drugih-vremena-i-zato-nekima-izgleda-kao-i-da-nemamo-svoga-vremena-kao-da-ivimo-u-meuvremenu
matija bećkovićnaesevremerazlikujeodsvihdrugihvremenazatonekimaizgledakaodanemamosvogavremenakaoživimomeđuvremenunaše sese vremevreme razlikujerazlikuje odod svihsvih drugihdrugih vremenai zatozato nekimanekima izgledaizgleda kaokao ii dada nemamonemamo svogasvoga vremenakao dada živimoživimo uu međuvremenunaše se vremese vreme razlikujevreme razlikuje odrazlikuje od svihod svih drugihsvih drugih vremenai zato nekimazato nekima izgledanekima izgleda kaoizgleda kao ikao i dai da nemamoda nemamo svoganemamo svoga vremenakao da živimoda živimo uživimo u međuvremenunaše se vreme razlikujese vreme razlikuje odvreme razlikuje od svihrazlikuje od svih drugihod svih drugih vremenai zato nekima izgledazato nekima izgleda kaonekima izgleda kao iizgleda kao i dakao i da nemamoi da nemamo svogada nemamo svoga vremenakao da živimo uda živimo u međuvremenunaše se vreme razlikuje odse vreme razlikuje od svihvreme razlikuje od svih drugihrazlikuje od svih drugih vremenai zato nekima izgleda kaozato nekima izgleda kao inekima izgleda kao i daizgleda kao i da nemamokao i da nemamo svogai da nemamo svoga vremenakao da živimo u međuvremenu

U dobru su svi tu, a kada dolaze teška vremena svi se sklanjaju, izgleda ne vole da nose teret drugih koji se ne plaća. -Žarko Laušević
u-dobru-su-svi-a-kada-dolaze-teka-vremena-svi-se-sklanjaju-izgleda-ne-vole-da-nose-teret-drugih-koji-se-ne-plaa
Da bi se s vremena na vreme videlo univerzalno i svevremensko lice istine, čovek mora biti spreman da i najsitinije od svih živih bića voli koliko i samoga sebe. -Mahatma Gandi
da-bi-se-s-vremena-na-vreme-videlo-univerzalno-i-svevremensko-lice-istine-ovek-mora-biti-spreman-da-i-najsitinije-od-svih-ivih-bia-voli-koliko-i
Ukoliko voliš život ne smeš traćiti vreme, zato što je život sačinjen od vremena. -Bruce Lee
ukoliko-voli-ivot-ne-sme-traiti-vreme-zato-to-ivot-injen-od-vremena