Naši ljudi žive mirno, a stradaju naglo.


nai-ljudi-ive-mirno-a-stradaju-naglo
meša selimovićnailjudiživemirnostradajunaglonaši ljudiljudi živežive mirnostradaju naglonaši ljudi živeljudi žive mirnoa stradaju naglonaši ljudi žive mirno

Ljudi žive mirno, a umiru naglo.U ljubavi ne stradaju samo ljudi koji su mekog srca, nego, naprotiv, najviše stradaju baš oni koji umjesto srca nose svoju grubu sebičnost, svirepu želju da osvoje i potrebu da despotski zavladaju.Neki ljudi imaju mnogo para, pa opet ne žive kao ljudi.Ima ljudi koji mogu nesreću da trpe celog života, i da se ne osećaju nesrećnim, kao što drugi podlegnu pod prvim nesrećama. Najviše stradaju sujetni i rđavi, a dobri i iskreni lako podnose bol.Žena mu je rekla: – Hajde da se razvedemo mirno i civilizovano kao normalni ljudi. – Al’ ne … On je došao pijan, doveo harmonikaša i ...Postoje tri vrste egoista: egoisti koji sami žive i daju drugima da žive; egoisti koji sami žive ali ne daju drugima da žive; i na kraju, egoisti koji niti sami žive niti drugima daju da žive.