Naši najveći neprijatelji su u našem rodu. Kraljevi nemaju braću, sinove, niti majke.


nai-najvei-neprijatelji-su-u-naem-rodu-kraljevi-nemaju-brau-sinove-niti-majke
onore de balzaknainajvećineprijateljisunaemrodukraljevinemajubraćusinovenitimajkenaši najvećinajveći neprijateljineprijatelji susu uu našemnašem rodukraljevi nemajunemaju braćuniti majkenaši najveći neprijateljinajveći neprijatelji suneprijatelji su usu u našemu našem rodukraljevi nemaju braćunaši najveći neprijatelji sunajveći neprijatelji su uneprijatelji su u našemsu u našem rodunaši najveći neprijatelji su unajveći neprijatelji su u našemneprijatelji su u našem rodu

Kažu da je knjiga najveći čovjekov prijatelj, a to isto tvrde i za psa. Što se već jedanput ne odluče ko je najveći prijatelj pa da kupim psa, ili knjigu? -Momo Kapor
kau-da-knjiga-najvei-ovjekov-prijatelj-a-to-isto-tvrde-i-za-psa-to-se-ve-jedanput-ne-odlue-ko-najvei-prijatelj-pa-da-kupim-psa-ili-knjigu
Kažu da je knjiga najveći čovekov prijatelj, a to isto tvrde i za psa. Što se već jedanput ne odluče ko je najveći prijatelj pa da kupim psa, ili knjigu? -Momo Kapor
kau-da-knjiga-najvei-ovekov-prijatelj-a-to-isto-tvrde-i-za-psa-to-se-ve-jedanput-ne-odlue-ko-najvei-prijatelj-pa-da-kupim-psa-ili-knjigu
U miru, sinovi pokopati svoje očeve. U ratu, očevi pokapaju svoje sinove. -Herodot
u-miru-sinovi-pokopati-svoje-oeve-u-ratu-oevi-pokapaju-svoje-sinove