Nađi vremena za ljubav, to je darovana Božja povlastica.


nai-vremena-za-ljubav-to-darovana-boja-povlastica
majka terezanađivremenazaljubavtodarovanabožjapovlasticanađi vremenavremena zaza ljubavje darovanadarovana božjabožja povlasticanađi vremena zavremena za ljubavje darovana božjadarovana božja povlasticanađi vremena za ljubavje darovana božja povlastica

Nađi vremena za molitvu,to je najveća snaga na zemlji. -Majka Tereza
nai-vremena-za-molitvuto-najvea-snaga-na-zemlji
Božja nas ljubav ne pošteđuje obaveze da radimo na sebi, ali čini to djelovanje mogućim, obećavajućim i punim nade. -Walter Trobisch
boja-nas-ljubav-ne-poteuje-obaveze-da-radimo-na-sebi-ali-ini-to-djelovanje-moguim-obeavajuim-i-punim-nade