Nađi vremena za milosrđe, to je ključ za nebo.


nai-vremena-za-milosre-to-klju-za-nebo
majka terezanađivremenazamilosrđetoključnebonađi vremenavremena zaza milosrđeje ključključ zaza nebonađi vremena zavremena za milosrđeje ključ zaključ za nebonađi vremena za milosrđeje ključ za nebo

Nađi vremena za molitvu,to je najveća snaga na zemlji. -Majka Tereza
nai-vremena-za-molitvuto-najvea-snaga-na-zemlji
Nađi vremena za ljubav, to je darovana Božja povlastica. -Majka Tereza
nai-vremena-za-ljubav-to-darovana-boja-povlastica
Toliko sam zaokupljen čudima na zemlji, da nemam vremena za nebo i anđele -Konfučije
toliko-sam-zaokupljen-udima-na-zemlji-da-nemam-vremena-za-nebo-i-anele