Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće.


nai-vremena-za-prijateljstvo-to-put-do-sree
majka terezanađivremenazaprijateljstvotoputdosrećenađi vremenavremena zaza prijateljstvoje putput dodo srećenađi vremena zavremena za prijateljstvoje put doput do srećenađi vremena za prijateljstvoje put do sreće

Nađi vremena za molitvu,to je najveća snaga na zemlji. -Majka Tereza
nai-vremena-za-molitvuto-najvea-snaga-na-zemlji
Nađi vremena za ljubav, to je darovana Božja povlastica. -Majka Tereza
nai-vremena-za-ljubav-to-darovana-boja-povlastica
Prijateljstvo je sreća, prijateljstvo je ljubav, prijateljstvo je vjernost, prijateljstvo je …..NESTO NEOPISIVO!!!!!
prijateljstvo-srea-prijateljstvo-ljubav-prijateljstvo-vjernost-prijateljstvo-nesto-neopisivo