Najbitnije životno pitanje glasi: šta činite za druge?


najbitnije-ivotno-pitanje-glasi-inite-za-druge
martin luter kingnajbitniježivotnopitanjeglasitačinitezadrugenajbitnije životnoživotno pitanjepitanje glasišta činitečinite zaza drugenajbitnije životno pitanježivotno pitanje glasišta činite začinite za drugenajbitnije životno pitanje glasišta činite za druge

Veliko pitanje na koje nikada nije odgovoreno i na koje ni ja nisam bio kadar da odgovorim, uprkos mom tridesetogodišnjem istraživanju ženske duše glasi: šta žena hoće? -Sigmund Frojd
veliko-pitanje-na-koje-nikada-nije-odgovoreno-i-na-koje-ja-nisam-bio-kadar-da-odgovorim-uprkos-mom-tridesetogodinjem-istraivanju-enske-e-glasi-ena
Kad vam filozof odgovori na postavljeno pitanje, više i sami ne razumete šta ste ga pitali. -Andre Žid
kad-vam-filozof-odgovori-na-postavljeno-pitanje-vie-i-sami-ne-razumete-ste-ga-pitali
Zadovolji se da činiš dobro, a pusti druge da pričaju šta god žele. -Pitagora
zadovolji-se-da-ini-dobro-a-pusti-druge-da-priaju-god-ele
Ljubav ima svoje patnje za svako životno doba. -Ivan Turgenjev
ljubav-ima-svoje-patnje-za-svako-ivotno-doba