Najbjednija i najtragičnija od svih čovjekovih slabosti nesumnjivo je njegova potpuna nesposobnost predviđanja, koja je u opštoj protivnosti sa tolikim njegovim darovima, vještinama i znanjima.


najbjednija-i-najtraginija-od-svih-ovjekovih-slabosti-nesumnjivo-njegova-potpuna-nesposobnost-predvianja-koja-u-optoj-protivnosti-tolikim-njegovim
ivo andrićnajbjednijanajtragičnijaodsvihčovjekovihslabostinesumnjivonjegovapotpunanesposobnostpredviđanjakojaoptojprotivnostitolikimnjegovimdarovimavjetinamaznanjimanajbjednija ii najtragičnijanajtragičnija odod svihsvih čovjekovihčovjekovih slabostislabosti nesumnjivonesumnjivo jeje njegovanjegova potpunapotpuna nesposobnostnesposobnost predviđanjakoja jeu opštojopštoj protivnostiprotivnosti sasa tolikimtolikim njegovimnjegovim darovimavještinama ii znanjimanajbjednija i najtragičnijai najtragičnija odnajtragičnija od svihod svih čovjekovihsvih čovjekovih slabostičovjekovih slabosti nesumnjivoslabosti nesumnjivo jenesumnjivo je njegovaje njegova potpunanjegova potpuna nesposobnostpotpuna nesposobnost predviđanjakoja je uje u opštoju opštoj protivnostiopštoj protivnosti saprotivnosti sa tolikimsa tolikim njegovimtolikim njegovim darovimavještinama i znanjima

Hrabrost koja se bori bolja je od slabosti koja traje. -Hegel
hrabrost-koja-se-bori-bolja-od-slabosti-koja-traje
O čovjeku treba suditi po njegovim pitanjima, a ne po njegovim odgovorima. -Francuske poslovice
o-ovjeku-treba-suditi-po-njegovim-pitanjima-a-ne-po-njegovim-odgovorima
Ne ocjenjuj čovjeka po njegovim manama, vec po njegovim djelima. -Poslovice korisnika
ne-ocjenjuj-ovjeka-po-njegovim-manama-vec-po-njegovim-djelima
Mudrost je nesumnjivo prvi uslov za sreću. -Sofokle
mudrost-nesumnjivo-prvi-uslov-za-sreu
Doista ništa čovjeku ne može pružiti dovoljno naknade za odsustvo ljubavi u srcu žene koja je njegova supruga. -Pearl S. Buck
doista-ovjeku-ne-moe-pruiti-dovoljno-naknade-za-odsustvo-ljubavi-u-srcu-ene-koja-njegova-supruga
Je li čovjek pametan možete pogoditi po njegovim odgovorima. Je li čovjek mudar možete pogoditi po njegovim pitanjima. -Naguib Mahfouz
je-li-ovjek-pametan-moete-pogoditi-po-njegovim-odgovorima-je-li-ovjek-mudar-moete-pogoditi-po-njegovim-pitanjima