Najbolja stvar na ovom svetu, koja može čoveku da se dogodi, jeste da se rodi srećan.


najbolja-stvar-na-ovom-svetu-koja-moe-oveku-da-se-dogodi-jeste-da-se-rodi-srean
mark tvennajboljastvarnaovomsvetukojamožečovekudasedogodijesterodisrećannajbolja stvarstvar nana ovomovom svetukoja možemože čovekučoveku dada sese dogodijeste dada sese rodirodi srećannajbolja stvar nastvar na ovomna ovom svetukoja može čovekumože čoveku dačoveku da seda se dogodijeste da seda se rodise rodi srećannajbolja stvar na ovomstvar na ovom svetukoja može čoveku damože čoveku da sečoveku da se dogodijeste da se rodida se rodi srećannajbolja stvar na ovom svetukoja može čoveku da semože čoveku da se dogodijeste da se rodi srećan

Jedna od najsrećnijih stvari koja može da vam se dogodi u životu jeste srećno detinjstvo. -Agata Kristi
jedna-od-najsrenijih-stvari-koja-moe-da-vam-se-dogodi-u-ivotu-jeste-sreno-detinjstvo
Ništa ne može sprečiti čoveka sa ispravnim mentalnim stavom da postigne svoj cilj. I ništa na ovom svetu ne može pomoći čoveku sa krivim stavom. -Tomas Džeferson
ni-ne-moe-spreiti-oveka-ispravnim-mentalnim-stavom-da-postigne-svoj-cilj-i-na-ovom-svetu-ne-moe-pomoi-oveku-krivim-stavom
Sva nesklonost na koju sam naišao, sve nevolje i prepreke su me samo ojačale. Možda to ne shvatiš kada ti se desi, ali udarac u zube je možda najbolja stvar na svetu koja ti se može desiti. -Volt Dizni
sva-nesklonost-na-koju-sam-naiao-sve-nevolje-i-prepreke-su-me-samo-ojaale-moda-to-ne-shvati-kada-ti-se-desi-ali-udarac-u-zube-moda-najbolja-stvar-na
Na ovom se svetu može biti samo na gubitku. -Borislav Pekić
na-ovom-se-svetu-moe-biti-samo-na-gubitku
Najopasnija vatra koja može da se dogodi je kad kuća iznutra počne goreti. -Nemačka poslovica
najopasnija-vatra-koja-moe-da-se-dogodi-kad-kua-iznutra-pone-goreti
Orao može celo nebo da preleti, plemenitom čoveku cela Zemlja otadžbina jeste. -Euripid
orao-moe-celo-nebo-da-preleti-plemenitom-oveku-zemlja-otadbina-jeste