Najbolje političko društvo je ono u kome srednja klasa ima kontrolu, te je u isto vreme brojnija od druge dve.


najbolje-politiko-drutvo-ono-u-kome-srednja-klasa-ima-kontrolu-te-u-isto-vreme-brojnija-od-druge-dve
aristotelnajboljepolitičkodrutvoonokomesrednjaklasaimakontroluteistovremebrojnijaoddrugedvenajbolje političkopolitičko društvodruštvo jeje onoono uu komekome srednjasrednja klasaklasa imaima kontrolute jeu istoisto vremevreme brojnijabrojnija odod drugedruge dvenajbolje političko društvopolitičko društvo jedruštvo je onoje ono uono u komeu kome srednjakome srednja klasasrednja klasa imaklasa ima kontrolute je uje u istou isto vremeisto vreme brojnijavreme brojnija odbrojnija od drugeod druge dvenajbolje političko društvo jepolitičko društvo je onodruštvo je ono uje ono u komeono u kome srednjau kome srednja klasakome srednja klasa imasrednja klasa ima kontrolute je u istoje u isto vremeu isto vreme brojnijaisto vreme brojnija odvreme brojnija od drugebrojnija od druge dvenajbolje političko društvo je onopolitičko društvo je ono udruštvo je ono u komeje ono u kome srednjaono u kome srednja klasau kome srednja klasa imakome srednja klasa ima kontrolute je u isto vremeje u isto vreme brojnijau isto vreme brojnija odisto vreme brojnija od drugevreme brojnija od druge dve

Hrabrost u politici nije isto što i političko samoubistvo. -Arnold Švarceneger
hrabrost-u-politici-nije-isto-to-i-politiko-samoubistvo
Najbolje vreme za sadnju drveća je bilo pre 20 godina. Drugo najbolje vreme je sada. -Kineske poslovice
najbolje-vreme-za-sadnju-drvea-bilo-pre-20-godina-drugo-najbolje-vreme-sada
Sve ima svoju vrednost i težinu, ni manju ni veću nego što je ima, a nama izgledaju različite. Jedne nevolje vreme čini lakšim, druge težim. Mi se menjamo, svet ostaje. -Meša Selimović
sve-ima-svoju-vrednost-i-teinu-manju-veu-nego-to-ima-a-nama-izgledaju-razliite-jedne-nevolje-vreme-ini-lakim-druge-teim-mi-se-menjamo-svet-ostaje
Država je mašina za ugnjetavanje jedne klase od strane druge klase, mašina pomoću koje jedna klasa drži u pokornosti druge potčinjene klase. -Vladimir Lenjin
drava-ina-za-ugnjetavanje-jedne-klase-od-strane-druge-klase-ina-pomou-koje-jedna-klasa-dri-u-pokornosti-druge-potinjene-klase