Najbolje se osećam dok stvaram, ili bolje rečeno, dok se u meni stvara neka pesma, dok pripremam neku knjigu.


najbolje-se-oseam-dok-stvaram-ili-bolje-reeno-dok-se-u-meni-stvara-neka-pesma-dok-pripremam-neku-knjigu
desanka maksimovićnajboljeseosećamdokstvaramiliboljerečenomenistvaranekapesmapripremamnekuknjigunajbolje sese osećamosećam dokdok stvaramili boljebolje rečenodok sese uu menimeni stvarastvara nekaneka pesmadok pripremampripremam nekuneku knjigunajbolje se osećamse osećam dokosećam dok stvaramili bolje rečenodok se use u meniu meni stvarameni stvara nekastvara neka pesmadok pripremam nekupripremam neku knjigunajbolje se osećam dokse osećam dok stvaramdok se u menise u meni stvarau meni stvara nekameni stvara neka pesmadok pripremam neku knjigunajbolje se osećam dok stvaramdok se u meni stvarase u meni stvara nekau meni stvara neka pesma

O tri predmeta ne žuri da govoriš: o Bogu – dok ne utvrdiš veru u Njega, o tuđem grehu – dok se ne setiš svoga, i o sutrašnjem danu – dok ne svane! -Nikolaj Velimirović
o-tri-predmeta-ne-uri-da-govori-o-bogu-dok-ne-utvrdi-veru-u-njega-o-em-grehu-dok-se-ne-seti-svoga-i-o-sutranjem-danu-dok-ne-svane
Kad mi se pesma svidi, slušam je dok mi se ne smuči.
kad-mi-se-pesma-svidi-sluam-dok-mi-se-ne-smui
Sve dok čovjek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovjek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno. -Pitagora
sve-dok-ovjek-nastavlja-da-unitava-e-oblike-ivota-dotle-nee-biti-zdrav-ili-u-miru-sve-dok-ovjek-masakrira-ivotinje-dotle-e-se-ubijati-meusobno
Sve dok čovek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno. -Pitagora
sve-dok-ovek-nastavlja-da-unitava-e-oblike-ivota-dotle-nee-biti-zdrav-ili-u-miru-sve-dok-ovek-masakrira-ivotinje-dotle-e-se-ubijati-meusobno