Najbolje su zatvorena ona vrata koja možemo ostaviti otvorena.


najbolje-su-zatvorena-ona-vrata-koja-moemo-ostaviti-otvorena
kineske poslovicenajboljesuzatvorenaonavratakojamožemoostavitiotvorenanajbolje susu zatvorenazatvorena onaona vratavrata kojakoja možemomožemo ostavitiostaviti otvorenanajbolje su zatvorenasu zatvorena onazatvorena ona vrataona vrata kojavrata koja možemokoja možemo ostavitimožemo ostaviti otvorenanajbolje su zatvorena onasu zatvorena ona vratazatvorena ona vrata kojaona vrata koja možemovrata koja možemo ostavitikoja možemo ostaviti otvorenanajbolje su zatvorena ona vratasu zatvorena ona vrata kojazatvorena ona vrata koja možemoona vrata koja možemo ostavitivrata koja možemo ostaviti otvorena

Žena koja te iskreno voli biće ljuta na tebe zbog milion stvari, ali te nikad neće ostaviti.
ena-koja-te-iskreno-voli-bie-ljuta-na-tebe-zbog-milion-stvari-ali-te-nikad-nee-ostaviti
Svet možemo upoznati, a da i ne otvorimo vrata. Smisao neba mozemo dokučiti, a da i ne pogledamo kroz prozor. -Lao Ce
svet-moemo-upoznati-a-da-i-ne-otvorimo-vrata-smisao-neba-mozemo-dokuiti-a-da-i-ne-pogledamo-kroz-prozor
ona,ona je ta koja drzi moj svet da ne padne…#V♥
onaona-koja-drzi-moj-svet-da-ne-padnev