Najbolji način da povratite svoj novac jeste da ga uložite u alkohol! :D


najbolji-nain-da-povratite-svoj-novac-jeste-da-ga-uloite-u-alkohol-d
najboljinačindapovratitesvojnovacjestegauložitealkoholnajbolji načinnačin dada povratitepovratite svojsvoj novacnovac jestejeste dada gaga uložiteuložite uu alkoholnajbolji način danačin da povratiteda povratite svojpovratite svoj novacsvoj novac jestenovac jeste dajeste da gada ga uložitega uložite uuložite u alkoholnajbolji način da povratitenačin da povratite svojda povratite svoj novacpovratite svoj novac jestesvoj novac jeste danovac jeste da gajeste da ga uložiteda ga uložite uga uložite u alkoholnajbolji način da povratite svojnačin da povratite svoj novacda povratite svoj novac jestepovratite svoj novac jeste dasvoj novac jeste da ganovac jeste da ga uložitejeste da ga uložite uda ga uložite u alkohol

Najbolji način da se ljudi kontrolišu, jeste da ih se uplaši. -Noam Čomski
najbolji-nain-da-se-ljudi-kontroliu-jeste-da-ih-se-uplai
Najbolji način da imaš prijatelja jeste da budeš prijatelj. -Ralf Voldo Emerson
najbolji-nain-da-ima-prijatelja-jeste-da-bude-prijatelj
Najbolji način uništenja kapitalističkog društva jeste uništenje valute. -Vladimir Lenjin
najbolji-nain-unitenja-kapitalistikog-drutva-jeste-unitenje-valute
Najbolji način da brzo postaneš bogat jeste da postaneš ministar! -Arčibald Rajs
najbolji-nain-da-brzo-postane-bogat-jeste-da-postane-ministar
Najbolji način da se svaki dan započne dobro, jeste, da pri buđenju mislite ne biste li tog dana barem jednog čovjeka mogli obradovati. -Fridrih Niče
najbolji-nain-da-se-svaki-dan-zapone-dobro-jeste-da-pri-buenju-mislite-ne-biste-li-tog-dana-barem-jednog-ovjeka-mogli-obradovati
Najbolji put do raja jeste poneti raj sa sobom. -Henri Drumond
najbolji-put-do-raja-jeste-poneti-raj-sobom